blank

patronat ASWSzkoła pod patronatem
Akademii Sztuki Wojennej

W 2019 roku szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Patronat zakłada uczestnictwo uczniów w wykładach, warsztatach i seminariach oraz forach dyskusyjnych WSKiP. Uczniowie ZSEiM będą m.in. mogli brać udział w programach, projektach i spotkaniach organizowanych przez WSKiP oraz korzystać z jej zasobów materialnych i intelektualnych oraz z Centralnej Biblioteki Więziennictwa.

Okresowa ocena poziomu kształcenia certyfikowanych klas mundurowych

klasuy maturalne w czasie oceny wyszkolenia 1

13.02.2023 r. uczniowie klas czwartych (4ctg i 4dtg) zostali poddani okresowej ocenie poziomu wyszkolenia na zakończenie nauczania przedmiotu Edukacja Wojskowa obowiązującej Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. W oparciu o obiekty szkoleniowe 19. dywizjonu artylerii samobieżnej w Chełmie, komisja złożona z przedstawicieli Jednostki Patronackiej, WCR Chełm oraz przedstawiciela Szkoły przyjęła egzamin końcowy od uczniów ww. klas z zakresu umiejętności teoretycznych i praktycznych z zagadnień wchodzących w skład przedmiotu Edukacja Wojskowa takich jak szkolenie strzeleckie, taktyka, terenoznawstwo, rozpoznanie wojskowe, szkolenie inżynieryjno-saperskie, łączność, szkolenie medyczne, powszechna obrona przeciwlotnicza oraz obrona przed bronią masowego rażenia. Wyniki egzaminu pokazują wysoki poziom wyszkolenia naszych uczniów.

klasuy maturalne w czasie oceny wyszkolenia 3

klasuy maturalne w czasie oceny wyszkolenia 2

Warto również nadmienić, że część egzaminatorów na praktycznych punktach egzaminacyjnych to absolwenci naszej Szkoły ( klas CWKM) sprzed dwóch, trzech lat obecnie żołnierze Jednostki Patronackiej  i to oni bezpośrednio oceniali swoich młodszych kolegów i koleżanki.

klasuy maturalne w czasie oceny wyszkolenia 4

 

 

Musztra paradna

Ćwiczenia musztry paradnej drużyny reprezentacyjnej ZSEiM pod kierunkiem nauczyciela specjalizacji wojskowej ppłk. rez. Andrzeja Stępniaka.

Uroczyste mianowanie uczniów klas mundurowych

slubowanie klas mundurowych w sali gimnastycznej zseim 7

13 stycznia br. odbyło się uroczyste mianowanie uczniów klas mundurowych o profilu policyjnym, obsługi ruchu granicznego i pożarniczo-ratowniczym. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie - mjr SG Paweł Kruszewski oraz ppor. SG Piotr Waseńczuk i reprezentujący Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie mł. bryg. Stanisław Kołtun . Przybyłych gości, wychowawców klas, nauczycieli specjalistów i uczniów przywitała pani Edyta Chudoba -Dyrektor ZSEiM, która ponadto wręczyła legitymacje nowym członkom Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego.
Uroczystość prowadził ppłk rez. Andrzej Stępniak.

slubowanie klas mundurowych w sali gimnastycznej zseim 2

slubowanie klas mundurowych w sali gimnastycznej zseim 4

slubowanie klas mundurowych w sali gimnastycznej zseim 6

slubowanie klas mundurowych w sali gimnastycznej zseim 8