blank

patronat ASWSzkoła pod patronatem
Akademii Sztuki Wojennej

W 2019 roku szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Patronat zakłada uczestnictwo uczniów w wykładach, warsztatach i seminariach oraz forach dyskusyjnych WSKiP. Uczniowie ZSEiM będą m.in. mogli brać udział w programach, projektach i spotkaniach organizowanych przez WSKiP oraz korzystać z jej zasobów materialnych i intelektualnych oraz z Centralnej Biblioteki Więziennictwa.

95 lat kobiet w Policji

 

26 lutego br. uczennice klasy 2BL: Weronika Auguściuk, Sandra Ćwil i Kaja Gawdzińska, uczestniczyły w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – 95 lat kobiet w Policji, która została zorganizowana przez Katedrę Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24.

Nowi kadeci i członkowie Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego

 

16 grudnia br. uczniowie klas drugich o profilach: policyjnym, obsługi ruchu drogowego i pożarniczo-ratowniczym zostali mianowani na stopień młodszego kadeta. Mianowania dokonali mł.insp. Mariusz Kołtun – Komendant Miejski Policji w Chełmie, mł. bryg. Wojciech Chudoba – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie i kpt. Paweł Kruszewski z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Uczniowie klasy trzeciej o profilu policyjnym otrzymali awanse na stopień kadeta.

Ślubowanie Andersowczyka na Sztandar Szkoły

 

16.12 br. w ZSEiM odbyła się uroczysta zbiórka klas pierwszych.
W trakcie uroczystości uczniowie dziewięciu klas pierwszych mundurowych (wojskowych, straży granicznej, policyjnych oraz pożarniczo – ratowniczych) oraz klasy niemundurowej złożyli uroczyste ślubowanie Andersowczyka na Sztandar Szkoły na ręce Dyrektor ZSEiM Pani Edyty Chudoby w obecności zaproszonych gości reprezentujących wszystkie Służby Mundurowe Garnizonu Chełm oraz wychowawców ww. klas.