blank

patronat ASWSzkoła pod patronatem
Akademii Sztuki Wojennej

W 2019 roku szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Patronat zakłada uczestnictwo uczniów w wykładach, warsztatach i seminariach oraz forach dyskusyjnych WSKiP. Uczniowie ZSEiM będą m.in. mogli brać udział w programach, projektach i spotkaniach organizowanych przez WSKiP oraz korzystać z jej zasobów materialnych i intelektualnych oraz z Centralnej Biblioteki Więziennictwa.

Obóz szkoleniowy Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

oboz2.2021

W dniach 07- 11.06.2021 r. uczniowie klas trzecich (3ct i 3dt) uczestniczyli w tygodniowym obozie szkoleniowym obowiązującym Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe w ramach przedmiotu Edukacja Wojskowa.
Szkolenie realizowane było pod nadzorem instruktorów wojskowych w oparciu o obiekty szkoleniowe 19 dywizjonu artylerii samobieżnej w Chełmie. W ramach szkolenia uczniowie doskonalili umiejętności z zakresu szkolenia strzeleckiego, taktyki, terenoznawstwa, szkolenia inżynieryjno-saperskiego, łączności, szkolenia medycznego i innych zagadnień wchodzących w skład przedmiotu Edukacja Wojskowa. Na zakończenie obozu uczniowie zostali poddani okresowej ocenie poziomu wyszkolenia z zakresu umiejętności teoretycznych i praktycznych z zagadnień wchodzących w skład przedmiotu Edukacja wojskowa.

oboz1.2021