blank

patronat ASWSzkoła pod patronatem
Akademii Sztuki Wojennej

W 2019 roku szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Patronat zakłada uczestnictwo uczniów w wykładach, warsztatach i seminariach oraz forach dyskusyjnych WSKiP. Uczniowie ZSEiM będą m.in. mogli brać udział w programach, projektach i spotkaniach organizowanych przez WSKiP oraz korzystać z jej zasobów materialnych i intelektualnych oraz z Centralnej Biblioteki Więziennictwa.

Andersowczycy w hołdzie Powstańcom

poczet powstanie war1 sierpnia 2022 roku poczet sztandarowy ZSEiM uczestniczył w miejskich uroczystościach upamiętniających Powstanie Warszawskie.

Uczennice klas policyjnych laureatkami konkursu ,,Policjanci w służbie historii"

uczennice klasy policyjnej laureatkami konkursu o historii policji

24 czerwca br. zostały ogłoszone wyniki VI edycji krajowego konkursu „Policjanci w służbie historii”. Organizatorami konkursu są Instytut Pamięci Narodowej i Komenda Główna Policji. Zespół naszej szkoły w składzie: kadet Oliwia Wiejak, młodszy kadet Aleksandra Auguściuk i młodszy kadet Nikola Polewiak (uczennice klas policyjnych) znalazły się wśród laureatów. Przygotowanie i realizację poszczególnych zadań konkursowych, związanych z postacią komisarza Józefa Franciszka Puchajdy (Komendanta Powiatowego Policji Państwowej w Chełmie w latach 1924 – 1931) wspierał pan Mariusz Rozwód. Dokąd tym razem udamy się śladem historii Policji Państwowej, dowiemy się niebawem.