Zbliżające się wydarzenia

Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników 2021

Srebrna Tarcza technika

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Ekonomiczne nr 3 w ZSEiM w Chełmie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".