Wycieczka edukacyjna klas 1at i 2at w ramach specjalizacji obsługa ruchu granicznego

1at 2at na lotnisku1

Zasady funkcjonowania Portu Lotniczego i pracę Placówki Straży Granicznej w Porcie Lotniczym Lublin 28 kwietnia 2023 r. poznali uczniowie klas: 1at, 1bt i 2at podczas wycieczki edukacyjnej do Świdnika- w ramach specjalizacji – obsługa ruchu granicznego. Młodzież poznała elementy infrastruktury portu lotniczego w strefie ogólnodostępnej i zastrzeżonej, pracę lotniska i elementy „ścieżki pasażera” wraz z przejściem przez kontrolę bezpieczeństwa. Przyszli pracownicy Straży Granicznej zwiedzili również bazę Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej i Bazę Techniczno-Garażową. Obserwowali start i lądowanie samolotu oraz jego obsługę na płycie lotniska. Mieli też możliwość zapoznania się ze specjalistycznym sprzętem, który na co dzień służy zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerom. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: Mariusz Adamiec, Karolina Bukszyńska, Edyta Górnicka i Elżbieta Tywoniuk.

grupowe3

samolotjpg

2at lotni8sko2

 

 

W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej

poczet zseim w bazylice w holdzie ofiarom zbrodni katynskiej13 kwietnia 2023 r. uczniowie z klasy 1bt, 2at i 3al  ZSE i M montażem słowno-muzycznym rozpoczęli w Bazylice Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmie mszę świętą poświęconą obchodom 83. rocznicy zbrodni katyńskiej. W uroczystości, oprócz władz miasta,
uczestniczyły poczty sztandarowe chełmskich szkół i służb mundurowych. Kultywowanie pamięci o historii narodu polskiego jest obowiązkiem każdego Polaka, ponieważ ,,Naród, który nie zna swej historii skazany jest na jej powtórne przeżycie" - J. Piłsudski.

montaz w holdzie ofiarom zbrodni katynskiej

poczet w holedzie ofiarom katynia

 

 

Sukces uczniów klas wojskowych w Konkursie o Bezpieczeństwie

Z przyjemnością informujemy, iż w IV edycji Konkursu o Bezpieczeństwie, organizowanego przez PANS w Chełmie, uczniowie klas wojskowych zajęli II i III m-ce. II m-ce przypadło Marcinowi Mrozowskiemu z kasy 2ct, natomiast trzecie Maciejowi Smylowi z klasy 4ctp.
Serdecznie gratulujemy uczniom oraz nauczycielom przygotowującym: panu ppłk rez. Andrzejowi Stępniakowi, panu płk rez. Robertowi Łubkowskiemu oraz panu podinsp. w st. spocz. Mariuszowi Rozwodowi.

Zajęcia ze specjalizacji pożarniczej ze strażakami

zajecia straz 1

31.03 br. klasy pożarnicze 3bt i 4btp naszej szkoły wzięły udział w zajęciach praktycznych ze specjalizacji pożarniczej w JRG nr 2 w Chełmie, pod opieką nauczyciela specjalizacji p. Sławomira Watrasa.

zajecia ze straz 2