Wychowawcy klas

KLASA Profil Wychowawca
1A P policyjna I. Czernecka
1A G policyjna K. Oborska
2AL menadżersko/prawna D. Marzec
2BL policyjna M. Łukaszewska-Fik
3AL menadżersko/prawna M. Radziszewska
3BL policyjna M. Oszust
1AT P obsługa ruchu granicznego M. Rzeszut
1BT P pożarniczo-ratownicza W. Polny
1CT P wojskowa P. Moliński
1AT G obsługa ruchu granicznego M. Ożga
1BT G zarządzanie firmą I. Styk
1CT G wojskowa P. Kusiak
1DT G wojskowa T. Fisz
1ET G pożarniczo-ratownicza M. Jagiełło
2AT obsługa ruchu granicznego J.Klim
2BT zarządzanie firmą R. Zguczyńska
2CT wojskowa M. Niezgoda
2DT wojskowa G. Stus
2ET organizacja reklamy J. Raczyńska
2GT pożarniczo-ratownicza Ł. Janiszewski
3AT/3GT obsługa ruchu granicznego / pożarniczo-ratownicza  M. Niedzielski
3BT obsługa ruchu granicznego-niemundurowa B. Koziej-Kawka
3CT wojskowa A. Karpiuk
3DT wojskowa A. Bukalski
3ET organizacja reklamy B. Korszla
3FT wojskowa P. Ciesielczuk
4AT obsługa ruchu granicznego B. Pliszka
4BT obsługa ruchu granicznego D. Miszczuk
4CT wojskowa A. Myszura
4DT wojskowa S. Kogut
4ET organizacja reklamy A. Wereszczyńska
4GT pożarniczo-ratownicza W. Nowak