Wychowawcy klas

Klasa

Profil

Wychowawca

4al

policyjna

R. Weremczuk

1at

obsługa ruchu granicznego

E. Górnicka

1bt obsługa ruchu granicznego B. Korszla
1ct oddział przygotowania wojskowego (męska) S. Kogut
1dt oddział przygotowania wojskowego  A. Smolira
1et technik reklamy R. Zguczyńska
1ft pożarniczo-ratownicza/policyjna I. Styk

2at

obsługa ruchu granicznego

M. Adamiec

2bt

obsługa ruchu granicznego/policyjna

J. Klim

2ct

oddział przygotowania wojskowego (męska)

A. Bukalski

2dt

oddział przygotowania wojskowego

Ł. Janiszewski

2et

technik reklamy

K. Oborska

2ft

technik rachunkowości/pożarniczo-ratownicza

M. Wroniecka

3at

obsługa ruchu granicznego

E. Tywoniuk

3bt

zarządzanie firmą

B. Koziej - Kawka

3ct

oddział przygotowania wojskowego

A.Stępniak

3dt

pożarniczo-ratownicza/obsługa ruchu granicznego

D. Marzec

4at

obsługa ruchu granicznego

M. Pradun-Łukasik

4bt

pożarniczo-ratownicza/zarządzanie firmą

W. Nowak

4ct

oddział przygotowania wojskowego

A. Myszura

4dt

wojskowa

M. Oszust

5at p

obsługa ruchu granicznego

A. Karpiuk

5bt p

pożarniczo-ratownicza

W. Polny

5ct p

wojskowa

P. Moliński