Andersowczycy w hołdzie Powstańcom

poczet powstanie war1 sierpnia 2022 roku poczet sztandarowy ZSEiM uczestniczył w miejskich uroczystościach upamiętniających Powstanie Warszawskie.

Uczennice klas policyjnych laureatkami konkursu ,,Policjanci w służbie historii"

uczennice klasy policyjnej laureatkami konkursu o historii policji

24 czerwca br. zostały ogłoszone wyniki VI edycji krajowego konkursu „Policjanci w służbie historii”. Organizatorami konkursu są Instytut Pamięci Narodowej i Komenda Główna Policji. Zespół naszej szkoły w składzie: kadet Oliwia Wiejak, młodszy kadet Aleksandra Auguściuk i młodszy kadet Nikola Polewiak (uczennice klas policyjnych) znalazły się wśród laureatów. Przygotowanie i realizację poszczególnych zadań konkursowych, związanych z postacią komisarza Józefa Franciszka Puchajdy (Komendanta Powiatowego Policji Państwowej w Chełmie w latach 1924 – 1931) wspierał pan Mariusz Rozwód. Dokąd tym razem udamy się śladem historii Policji Państwowej, dowiemy się niebawem.

Święto Akademii Sztuki Wojennej

uczniowie klas 1 i 2 OPW Akademia sztuki wojennej

W dniach 14-16.06.2022 r. uczniowie klasy pierwszej i drugiej OPW pod opieką ppłk Andrzeja Stępniaka, płk Roberta Łubkowskiego oraz Arkadiusza Myszury brali udział w uroczystym apelu z okazji święta Akademii Sztuki Wojennej. ZSEiM współpracuje od wielu lat z Akademią oraz został objęty patronatem. 
W czasie uroczystości Dyrektor ZSEiM w Chełmie Pani Edyta Chudoba otrzymała z rąk rektora ASZW gen. brygady dr Roberta Kosowskiego pamiątkowy ryngraf ASZW.

dyrektor ZSEiM Edyta Chudoba otrzymuje ryngraf ASZW w Warszawie z rąk rektora gen. Roberta Kosowskiego

uczniowie klasy i OPW w czasie parady na święcie ASZW

pokaz musztry w wykonaniu uczniow klasy 1 OPW

uczniowie klas 1 i 2 OPW w czasie swieta Akademii Sztuki Wojennej