Kadeci klas mundurowych w PANS

kadeci w pans 2

16 grudnia 2022 roku kadeci klas policyjnych i obsługi ruchu granicznego uczestniczyli w seminarium "Kryminalistyka w gromadzeniu dowodów przestępstwa", które odbyło się w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Po interesującej części teoretycznej, uczestnicy seminarium w ramach przeprowadzonych zajeć warsztatowych, zapoznali się z wybranymi technikami zabezpieczania śladów oraz materiałów porównawczych. Opiekę nad uczniami sprawowali p. Renata Weremczuk i p. Mariusz Rozwód.

kadeci w pans 1

Pasowanie na kadeta klasy drugiej OPW i ślubowanie ,,Andersowczyka" klas pierwszych OPW

pasowanie msza

9 grudnia br. w ramach obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii w Chełmie odbyła się uroczystość Pasowania na Kadetów uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego (2ct) oraz wojskowej klasy mundurowej (3ct). Ponadto uczniowie klas pierwszych Oddziałów Przygotowania Wojskowego (1ct i 1dt) złożyli uroczyste ślubowanie „Andersowszczyka”. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele Garnizonowym w intencji Wojsk Rakietowych i Kadetów ZSEiM w Chełmie. Następnie na placu apelowym Jednostki Wojskowej uczniowie złożyli uroczystą przysięgę Kadeta Oddziału Przygotowania Wojskowego zgodnie z Ceremoniałem Szkoły, a pasowania na Kadeta dokonał pełniący obowiązki Dowódcy 19. dywizjonu artylerii samobieżnej mjr Mariusz Duda. Uczniów do przysięgi, ślubowania i pasowania przygotował nauczyciel „Przygotowania Wojskowego” wychowawca klasy 2ct - ppłk rez. Andrzej Stępniak.

dyrektor chudoba

2ct a slubowanu

sluvowaie zbiorowka

pasowanie 2ct

 

Szkolenie wojskowe uczniów ZSEiM

szkolenie w 19 NB OT1

22 listopada br. uczniowie z 5 klas ZSEiM w Chełmie: 3at, 3bt, 4atg, 4btg i 4etg uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez żołnierzy WOT na terenie jednostki wojskowej 19 Nadbużańskiej Brygady OT. Tego dnia zapoczątkowany został cykl szkoleń wojskowych naszych uczniów, które odbędą się w kolejnych tygodniach.