Pożegnanie Prezesa Chełmskiego Oddziału Związku Sybiraków

POGRZEB

11 sierpnia 2022 r. na cmentarzu parafialnym w Rudzie-Hucie odbyła się ceremonia pogrzebowa śp. Marii Sawki- Prezes Chełmskiego Oddziału Związku Sybiraków. W uroczystości uczestniczyła delegacja uczniów ZSE i M. Uczniowie naszej szkoły mieli zaszczyt prezentować Zielony Sztandar Związku Sybiraków.

Andersowczycy w hołdzie Powstańcom

poczet powstanie war1 sierpnia 2022 roku poczet sztandarowy ZSEiM uczestniczył w miejskich uroczystościach upamiętniających Powstanie Warszawskie.

Uczennice klas policyjnych laureatkami konkursu ,,Policjanci w służbie historii"

uczennice klasy policyjnej laureatkami konkursu o historii policji

24 czerwca br. zostały ogłoszone wyniki VI edycji krajowego konkursu „Policjanci w służbie historii”. Organizatorami konkursu są Instytut Pamięci Narodowej i Komenda Główna Policji. Zespół naszej szkoły w składzie: kadet Oliwia Wiejak, młodszy kadet Aleksandra Auguściuk i młodszy kadet Nikola Polewiak (uczennice klas policyjnych) znalazły się wśród laureatów. Przygotowanie i realizację poszczególnych zadań konkursowych, związanych z postacią komisarza Józefa Franciszka Puchajdy (Komendanta Powiatowego Policji Państwowej w Chełmie w latach 1924 – 1931) wspierał pan Mariusz Rozwód. Dokąd tym razem udamy się śladem historii Policji Państwowej, dowiemy się niebawem.