wiza i misja szkoły

Misja
Do Was Młodych należy przyszłość, myślimy w kategoriach ludzkiego przemijania, które jest zawsze przemijaniem ku przyszłości, kiedy mówimy: od Was zależy przyszłość, myślimy w kategoriach etycznych, wedle wymogów odpowiedzialności moralnej, która każe nam przypisywać człowiekowi, jako osobie – oraz wspólnotom i społeczeństwom złożonym z osób – podstawową wartość ludzkich czynów, zamierzeń, inicjatyw i intencji.

Jan Paweł II

Wizja
Jesteśmy przyjaźni uczniom i rodzicom, szanujemy ich poglądy, stwarzamy atmosferę tolerancji. Proces wychowania opieramy na wartościach moralnych, pomagamy we wszechstronnym rozwoju zainteresowań, talentów i własnej osobowości ucznia. Uczymy samoakceptacji, kreatywności, poruszania się w kręgu otaczających zjawisk społeczno–kulturowych. Pomagamy przezwyciężać młodzieńcze stresy, jednocześnie wskazujemy kierunek przyszłej drogi życiowej. Otaczamy opieką rodzinę jako podstawową komórkę społeczeństwa. Wychowujemy ku przyjaźni i miłości. Uczymy prawdy, szlachetności, wrażliwości i odpowiedzialności. Pielęgnujemy tradycje oraz obyczaje regionu i ojczyzny. Kształtujemy postawy proobronne i patriotyczne młodzieży. Promujemy właściwe postawy moralne poprzez wartości odnajdywane w etosie służb mundurowych.
Nawiązujemy kontakty z wyższymi uczelniami i ze szkołami za granicą. Promujemy się w szkołach podstawowych i gimnazjach.. Pragniemy wychować przyszłego Obywatela Zjednoczonej Europy, który nie zapomina o najwyższych wartościach życia – „Bóg – Honor – Ojczyzna".

Dyrektor

mgr Edyta Chudoba

Wicedyrektorzy

mgr Monika Wroniecka

 

mgr Cezary Stopa

Dyżury Kierownictwa Szkoły

  Edyta Chudoba Monika Wroniecka Cezary Stopa
poniedziałek 08.00-16.00 07.30-15.30 09.20-17.20
wtorek 08.00-16.00 09.20-17.20 07.30-15.30
środa 08.00-16.00 07.30-15.30 09.20-17.20
czwartek 08.00-16.00 09.20-17.20 07.30-15.30
piątek 08.00-16.00 09.20-17.20 07.30-15.30

Współpraca międzynarodowa


Szkoły z którymi współpracujemy:


1. Lycée Jules Verne, Limours, Francja

2. Instituto de Educación Secundaria San Juan de Mairena,San Sebastian de los Reyes, Hiszpania

3. Realschule w Sheinfeld, Bawaria

4. Kolegium Technologii Biznesu i Prawa Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Ł.Ukrainki w Łucku

5. Kauno "Vyturio" Gimnazija, Kowno, Litwa www.vyturys.kaunas.lm.lt

6. Helsingin Medialukio, Helsinki, Finlandia www.melu.fi

7. I.T.I. A.Pacinotti, Fondi, Włochy www.itisfondi.gov.it