Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 
 10.01.2020r. godz. 10:00 – etap pisemny (czas trwania 60 min.) 
Sala  Klasa Liczba osób
 30  3at- 10, 3bt-6, 3ct-8  24
 31  3dt- 10, 3ft - 11  21

 

A.36 Prowadzenie rachunkowości
10.01.2020r. godz. 12:00 – etap pisemny (czas trwania 60 min.)
Sala  Klasa Liczba osób
 32 4at - 25  25
 49 4bt- 27, 4ct- 25, 4dt-32, 4gt -22 106

 

A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
10.01.2020r. godz. 12:00 – etap pisemny (czas trwania 60 min.)
Sala  Klasa Liczba osób
 33 4et  15

  

AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
10.01.2020r. godz. 14:00 – etap pisemny (czas trwania 60 min.)
Sala  Klasa Liczba osób
 31 3et  2

  

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - etap praktyczny
AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - etap praktyczny
15.01.2020r. godz. 9:00 – etap pisemny (czas trwania 180 min.)
Sala  Klasa Liczba osób
PK3 3at-4, 3ct-8, 3dt-1 13
19 AU.35 3bt-2, 3ft-8 | A.35 4dt-3  13

  

A.36 Prowadzenie rachunkowości
16.01.2020r. godz. 9:00 – etap pisemny (czas trwania 180 min.)
Sala  Klasa Liczba osób
  4at  13
  4at 12
  4bt 14
  4bt 13
  4ct  12
     
16.01.2020r. godz. 15:00 – etap pisemny (czas trwania 180 min.)
  4ct 13
  4dt 15
  4dt 14
  4dt-3, 4gt-10 13
  4gt 12

  

AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych - etap praktyczny
A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych - etap praktyczny
17.01.2020r. godz. 8:00 – etap praktyczny (czas trwania 12 min.)
Sala  Klasa Liczba osób
 44A AU.29 3et-8, 2et-1 |  A.26 4et-2  11

  

 


Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 marca 2020 r. dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r. – Formuła 2012 oraz Formuła 2017dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r. – Formuła 2012 oraz Formuła 2017.