Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2022

 

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

11.01.2022r. godz. 10:00 – etap pisemny (czas trwania 60 min)

Sala

Klasa

Liczba osób

38

4at-1, 4dt-2

3

 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

11.01.2022r. godz. 12:00 – etap pisemny (czas trwania 60 min.)

Sala

Klasa

Liczba osób

49

4at-31, 4bt-19, 4dt-25

75

30

4ct-16, abs-1

17

44

4gt-23

23

 

AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

11.01.2022r. godz. 12:00 – etap pisemny (czas trwania 60 min.)

Sala

Klasa

Liczba osób

31

4et

20

 

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

11.01.2022r. godz. 10.00 - etap pisemny (czas trwania 60 min.)

Sala

Klasa

Liczba osób

34

3atg-7, 3btg-1, 2bt-1

9

19

3ctg-6, 3dtg-2, 3etg-2

10

 

 

Kwalifikacja AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

14.01.2022r. godz. 9.00 - etap praktyczny (czas trwania 180 min.)

Sala

Klasa

Liczba osób

19

4et

10

34

4et

10

 

Kwalifikacja AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

14.01.2022r. godz. 9.00 - etap praktyczny (czas trwania 180 min.)

Sala

Klasa

Liczba osób

pk2

4at-2, 4dt -1

3

 

Kwalifikacja AU.36 Prowadzenie rachunkowości

18.01.2022r. godz. 9.00 - etap praktyczny (czas trwania 180 min.)

Sala

Klasa

Liczba osób

PK3

4at-17

17

19

4at-14

14

44a

4bt-14

14

PK2

4bt-5, 4gt- 6

11

34

4ct-16

16

 18.01.2022r. godz. 15.00 - etap praktyczny (czas trwania 180 min.)

Sala

Klasa

Liczba osób

PK3

4gt-17

17

PK2

4dt-10

10

34

4dt-15

15

 

Kwalifikacja EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

19.01.2022r. godz. 8.00 - etap praktyczny (czas trwania 180 min.)

Sala

Klasa

Liczba osób

19

3atg-3, 3btg-1, 3etg-8, 2btp-3

15

44a

3ctg-5, 3dtg-9

14