Grono pedagogiczne

blank

Język polski
Edyta Chudoba
Iwona Jakubczak
Joanna Klim
Katarzyna Oborska
Beata Pliszka
Elżbieta Tywoniuk
Anna Zarczuk

Język angielski
Agnieszka Adamczyk
Paweł Ciesielczuk
Tomasz Fisz
Łukasz Janiszewski
Monika Ożga
Bożena Prócnal
Monika Rutyna
Grzegorz Stus
Magdalena Świszcz
Vladimir Tkaćenko

Język niemiecki
Małgorzata Adamska
Małgorzata Barszczewska
Katarzyna Czubała-Vyborov
Tomasz Fisz

Język rosyjski
Mariusz Adamiec
Katarzyna Czubała - Vyborov

Matematyka
Jarosław Kapeluszny
Marta Łukaszewska - Fik
Monika Rzeszut
Agnieszka Skubisz
Iwona Styk
Renata Zguczyńska
 
Fizyka
Maciej Niebrzydowski

Chemia
Marta Góra

Biologia
Ilona Czernecka
Waldemar Polny

Informatyka
Sylwester Smaga
Cezary Stopa

Historia
Dorota Marzec
Mariusz Niezgoda
Witold Nowak

Wiedza o społeczeństwie
Renata Weremczuk

Geografia
Beata Korszla
Monika Pradun-Łukasik
Agnieszka Wereszczyńska

Edukacja dla bezpieczeństwa
Arkadiusz Myszura

Przedmioty zawodowe
Barbara Bedlińska
Katarzyna Celińska
Magdalena Czerniakiewicz - Kostecka
Urszula Goleń
Edyta Górnicka
Marzena Kolanowska
Alicja Karpiuk
Beata Koziej-Kawka
Sebastian Kozieł
Robert Łubkowski
Piotr Łusiak
Anna Malinowska
Jacek Malinowski
Monika Niedzwiecka
Agnieszka Obuchowska
Ewa Oleksiejczuk
Renata Olszewska
Joanna Pawluk
Konrad Piziorski
Jolanta Raczyńska
Waldemar Skarbek
Arkadiusz Smolira
Andrzej Stępniak
Sławomir Watras
Monika Wroniecka
 
Wychowanie fizyczne
Arkadiusz Bukalski
Sebastian Kogut
Piotr Kusiak
Dorota Miszczuk
Piotr Moliński
Adam Ogrodnik
Marcin Oszust
 
Plastyka 
Łukasz Serej
 
Religia
ks. Paweł Gołofit
Emil Kolenda
ks. Adam Sowa
ks. Mateusz Wójcik

Biblioteka
Małgorzata Adamska
Bogdan Grochola
Anna Zarczuk


Pedagog szkolny
Monika Duszak-Kwiatek
Bożena Stefańczyk

Doradca zawodowy
Anna Zarczuk