Grono pedagogiczne 2022/23

blank

Język polski
Edyta Chudoba
Joanna Klim
Katarzyna Oborska
Beata Pliszka
Elżbieta Tywoniuk
Anna Zarczuk

Język angielski
Agnieszka Adamczyk
Małgorzata Barszczewska
Tomasz Fisz
Łukasz Janiszewski
Maciej Niedzielski
Monika Ożga
Grzegorz Stus
Magdalena Świszcz

Język niemiecki
Małgorzata Barszczewska
Tomasz Fisz
Monika Radziszewska

Język rosyjski
Mariusz Adamiec
Katarzyna Czubała-Vyborov

Matematyka
Jarosław Kapeluszny
Marta Łukaszewska-Fik
Agnieszka Skubisz
Iwona Styk
Renata Zguczyńska

Fizyka
Karolina Bukszyńska
Tomasz Nyszko

Chemia
Waldemar Polny

Biologia
Ilona Godewska
Waldemar Polny
Informatyka
Cezary Stopa

Historia
Dorota Marzec
Mariusz Niezgoda
Witold Nowak

Historia i teraźniejszość
Dorota Marzec
Witold Nowak

Wiedza o społeczeństwie
Bogdan Grochola

Geografia
Beata Korszla
Monika Pradun-Łukasik

Edukacja dla bezpieczeństwa
Arkadiusz Myszura

Przedmioty zawodowe
Barbara Bedlińska
Katarzyna Celińska
Edyta Górnicka
Alicja Karpiuk
Beata Koziej-Kawka
Robert Łubkowski
Joanna Krystynek
Anna Malinowska
Jacek Malinowski
Ewa Oleksiejczuk
Renata Olszewska
Joanna Pawluk
Jolanta Raczyńska
Arkadiusz Smolira
Andrzej Stępniak
Sławomir Watras
Jan Wawron
Renata Weremczuk
Monika Wroniecka
Wychowanie fizyczne
Arkadiusz Bukalski
Sebastian Kogut
Dorota Miszczuk
Piotr Moliński
Marcin Oszust

Filozofia
Karolina Lalka-Sobczuk

Religia
ks. Paweł Gołofit
Emil Kolenda
ks. Adam Sowa

Biblioteka
Małgorzata Adamska
Bogdan Grochola

Pedagog szkolny
Bożena Stefańczyk
 
Pedagog specjalny 
Tomasz Nyszko

Psycholog szkolny
Karolina Lalka-Sobczuk

Doradca zawodowy
Anna Zarczuk