,,Wygrać siebie"

W ZSEiM realizowany jest projekt profilaktyki przemocy "Wygrać siebie", w ramach którego uczniowie kl. II bl o profilu policyjnym 04 grudnia br. pod opieką pedagoga szkolnego i pana Krzysztofa Pacyny odwiedzili Zakład Karny w Chełmie.

„100 lat polskiej Policji"

2 grudnia br. uczniowie klasy 1AG uczestniczyli w konferencji edukacyjnej pod nazwą „100 lat polskiej Policji. Lubelskie akcenty, lubelskie epizody", która odbyła się w sali konferencyjnej IPN Lublin.