Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy OPW

psf3

12.06.2023 r. w ZSEiM odbyła się próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego (OPW). Do testu przystąpiło 63 uczniów z klas ósmych szkół podstawowych z Chełma i regionu, wspieranych przez swoich rodziców, rodzeństwo i znajomych. Kandydaci musieli zaliczyć cztery konkurencje: skłony (tzw. brzuszki) i ugięcie ramion na ławeczce (pompki) w czasie 2 minut, bieg 10x10 (bieg wahadłowy) oraz bieg na dystansie 1000 metrów.

psf1

psf2JPG

psf4

psf5JPG
Gratulujemy wszystkim zaliczenia konkurencji oraz wysokich wyników końcowych.
Mamy nadzieję, że ze wszystkimi uczestnikami dzisiejszej próby zobaczymy się już we wrześniu w klasach pierwszych OPW ZSEiM.