Harmonogram matur 2022

 Część pisemna egzaminu maturalnego

data

godz. 9.00

godz. 14.00

04 maja

język polski – pp

język łaciński i kultura antyczna – pr

05 maja

matematyka – pp

historia muzyki – pr

06 maja

język angielski – pp

język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp

09 maja

język angielski – pr

filozofia – pr

10 maja

język polski – pr

 język francuski – pr

11 maja

matematyka – pr

język hiszpański – pr

12 maja

biologia – pr

język rosyjski – pr

13 maja

wiedza o społeczeństwie – pr

język niemiecki – pr

16 maja

chemia – pr

język włoski – pr

17 maja

historia – pr

 

18 maja

geografia – pr

 

19 maja

fizyka – pr

historia sztuki – pr

20 maja informatyka – pr  

 

* pp – poziom podstawowy
* pr – poziom rozszerzony

 Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 r.