Harmonogram matur 2024

 Część pisemna egzaminu maturalnego

data

godz. 9.00

godz. 14.00

07 maja
wtorek

język polski – pp

-

08 maja
środa

matematyka -pp

język łaciński i kultura antyczna

09 maja
czwartek

język angielski - pp

język francuski - pp
język hiszpański - pp
język niemiecki - pp
język rosyjski - pp
język włoski - pp

10 maja
piątek

wiedza o społeczeństwie – pr

język niemiecki – pr

13 maja
poniedziałek

język angielski – pr

filozofia – pr

14 maja
wtorek

biologia – pr

język rosyjski – pr

15 maja
środa

matematyka – pr

język francuski - pr

16 maja
czwartek

chemia – pr

historia muzyki - pr

17 maja
piątek

geografia – pr

język mniejszości narodowych - pp

20 maja
poniedziałek

język polski – pr

 język mniejszości narodowych - pr

21 maja
wtorek

historia – pr

 język włoskjęzyk hiszpański – pri – pr

22 maja
środa

informatyka – pr

historia sztuki – pr

23 maja
czwartek
fizyka – pr  język włoski - pr

 

* pp – poziom podstawowy
* pr – poziom rozszerzony

 Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.