Harmonogram matur 2023

 Część pisemna egzaminu maturalnego

data

godz. 9.00

godz. 14.00

04 maja
czwartek

język polski – pp

-

05 maja
piątek

język angielski - pp

język francuski - pp
język hiszpański - pp
język niemiecki - pp
język rosyjski - pp
język włoski - pp

08 maja
poniedziałek

matematyka – pp

język hiszpański – pr

09 maja
wtorek

język angielski – pr

filozofia – pr

10 maja
środa

wiedza o społeczeństwie – pr

 język niemiecki – pr

11 maja
czwartek

biologia – pr

język rosyjski – pr

12 maja
piątek

matematyka – pr

język francuski - pr

15 maja
poniedziałek

chemia – pr

historia muzyki - pr

16 maja
wtorek

geografia – pr

język mniejszości narodowych - pp

17 maja
środa

język polski – pr

 język mniejszości narodowych - pr

18 maja
czwartek

historia – pr

 język włoski – pr

19 maja
piątek

fizyka – pr

historia sztuki – pr

22 maja
poniedziałek
informatyka – pr  język łaciński i kultura antyczna - pr

 

* pp – poziom podstawowy
* pr – poziom rozszerzony

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.