Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

23.06.2020r. godz. 10:00 – etap pisemny (czas trwania 60 min.)
sala 49 klasa 2at -31 osób i klasa 2ct –19 osób
sala 55 klasa 2gt- 25 osób
sala 29 klasa 2dt- 13 osób
sala 32 klasa 2dt - 11 osób
sala 44 klasa 2bt - 13 osób
sala 43 klasa 2bt - 10 osób

 

Kwalifikacja AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

23.06.2020r. godz. 14:00 – etap pisemny (czas trwania 60 min.)
sala 55 klasa 2et- 19 osób

 

Kwalifikacja AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - etap praktyczny (czas trwania 180 min.)

24.06.2020 godz. 9.00 sala 19 klasa 2at- 10 osób
24.06.2020 godz. 9.00 sala 44 klasa 2at - 5 osób i klasa 2bt- 5 osób
24.06.2020 godz. 9.00 sala PK3 klasa 2at - 14 osób
24.06.2020 godz. 9.00 sala PK1 klasa 2at – 2 osoby i klasa 2ct – 4
24.06.2020 godz. 9.00 sala 34 klasa 2bt - 12 osób
24.06.2020 godz. 9.00 sala 44a klasa 2bt - 6 osób
24.06.2020 godz. 9.00 sala PK2 klasa 2ct - 7 osób

24.06.2020 godz. 15.00 sala 19 klasa 2ct – 8 osób , klasa 3at -1 osoba, klasa 3bt-1osoba
24.06.2020 godz. 15.00 sala 44 klasa 2gt –6 osób, klasa 3ct 2 osoby , 3ft-1 osoba
24.06.2020 godz. 15.00 sala PK3 klas 2dt 13 osób
24.06.2020 godz. 15.00 sala 34 klasa 2dt - 12 osób
24.06.2020 godz. 15.00 sala 44a klasa 2gt - 6 osób
24.06.2020 godz. 15.00 sala PK2 klasa 2gt - 6 osób
24.06.2020 godz. 15.00 sala PK1 klasa 2gt - 7osób

 

Kwalifikacja AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych - etap praktyczny (czas trwania 120 min.)

25.06.2020 godz. 8.00 sala 19 klasa 2et - 10 osób
25.06.2020 godz. 8.00 sala 44a klasa 2et – 9 osób
25.06.2020 godz. 8.00 sala 44 klasa 2et- 4 osoby

 

Kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości - etap praktyczny (czas trwania 180 min.)

26.06.2020 godz. 9.00 sala 34 klasa 4dt-1 osoba, klasa 4bt- 2 osoby

 


Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 marca 2020 r. dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r. – Formuła 2012 oraz Formuła 2017dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r. – Formuła 2012 oraz Formuła 2017.