Uroczyste otwarcie wirtualnej strzelnicy w ZSEiM

strzelnicxa1

22 stycznia br. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie  dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia wirtualnej strzelnicy, a pierwszy strzał wykonał Pan prezydent Jakub Banaszek.

 strzelnica2

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Pani Anna Dąbrowska - Banaszek - Poseł na Sejm RP, ks. kan. Andrzej Sternik - kustosz Sanktuarium Maryjnego w Chełmie, ks. płk Wiesław Kondraciuk, Pan Jakub Banaszek - prezydent Miasta Chełm, Pani Dorota Cieślik -zastępca Prezydenta Miasta Chełm, Pan Longin Bożeński - przewodniczący Rady Miasta Chełm, Pani Dorota Rybaczuk - przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Chełm, Pan Arkadiusz Kwieciński - dyrektor delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pani Agnieszka Walewska - Maksymiuk - dyrektor Departamentu Oświaty Urzędu Miasta Chełm, płk Andrzej Stachyra  - szef WCR w Chełmie, ppor. Kamil Piotrowski z 19. dywizjonu artylerii samobieżnej, por. Jakub Gmyz z 19. batalionu zmechanizowanego w Chełmie, Marian Pisklak - komendant policji w Chełmie,  ppłk Marta Pogoda - ppłk Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej jednostki patronackiej,  ppłk Damian Knap - dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie, płk Mariusz Gałęziowski - Komendant Straży Miejskiej w Chełmie, bryg. Wojciech Chudoba- Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie oraz Pani Agnieszka Gromadzka - przewodnicząca Rady Rodziców w ZSEiM.

strzelnica3

 Dofinansowanie strzelnicy