Andersowczycy w hołdzie Powstańcom

poczet powstanie war1 sierpnia 2022 roku poczet sztandarowy ZSEiM uczestniczył w miejskich uroczystościach upamiętniających Powstanie Warszawskie.