Udział klas OPW w uroczystościach upamiętniających 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

opw3maja2

3 maja 2022 r. uczniowie klas 1OPW i 2OPW wzięli udział w miejskich uroczystościach upamiętniających 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbyły się w Bazylice pw. Narodzenia NMP w Chełmie oraz na Placu  Edwarda Łuczkowskiego.
Poczet Sztandarowy Szkoły wystawiła 1OPW w składzie: dowódca pocztu -Cyprian Olender, sztandarowy - Jakub Stołpiak, asystujący - Sebastian Szymanko. W trakcie uroczystości pododdziałami wystawionymi przez ZSEiM dowodzili: 1OPW – Kacper Martyniak  i 2 OPW- Przemysław Czeryna.

 1ctp3maja1