Obóz szkoleniowy Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

oboz2.2021

W dniach 07- 11.06.2021 r. uczniowie klas trzecich (3ct i 3dt) uczestniczyli w tygodniowym obozie szkoleniowym obowiązującym Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe w ramach przedmiotu Edukacja Wojskowa.
Szkolenie realizowane było pod nadzorem instruktorów wojskowych w oparciu o obiekty szkoleniowe 19 dywizjonu artylerii samobieżnej w Chełmie. W ramach szkolenia uczniowie doskonalili umiejętności z zakresu szkolenia strzeleckiego, taktyki, terenoznawstwa, szkolenia inżynieryjno-saperskiego, łączności, szkolenia medycznego i innych zagadnień wchodzących w skład przedmiotu Edukacja Wojskowa. Na zakończenie obozu uczniowie zostali poddani okresowej ocenie poziomu wyszkolenia z zakresu umiejętności teoretycznych i praktycznych z zagadnień wchodzących w skład przedmiotu Edukacja wojskowa.

oboz1.2021