Konsultacje dla chętnych uczniów ZSEiM w Chełmie od 01.06.20 do 18.06.20

Harmonogram konsultacji dla wszystkich chętnych uczniów ZSEiM w Chełmie

od 01 czerwca do 18 czerwca 2020r. w godzinach 16.00-18.00

Uwaga:
Na konsultacje uczniowie i nauczyciele przychodzą w maskach i rękawiczkach. Muszą być zdrowi. Przy wejściu do szkoły będzie mierzona temperatura.
W jednej sali przebywa jeden nauczyciel i jeden uczeń (oprócz auli i sali gimnastycznej). Pozostali uczniowie oczekują na korytarzu, zachowując między sobą odległość 1,5 metra.
Nauczyciele nie zamieniają się salami. Uczniowie wpisują się na listę u danego nauczyciela, u którego korzystają z konsultacji. Nauczyciele po konsultacjach przekazują listę dyżurującemu wicedyrektorowi i podpisują się na liście obecności.


j. polski, wok, matematyka – 1.06.2020r., 3.06.2020r., 15.06.2020r.
j. angielski, j. niemiecki, religia - 2.06.2020r., 16.06.2020r.
edb, w-f, prawo, specjalizacje - 3.06.2020r., 17.06.2020r.
przedmioty ekonomiczne - 4.06.2020r., 17.06.2020r.
biologia, chemia, fizyka, informatyka, religia, j. rosyjski, geografia, historia, wos - 5.06.2020r., 18.06.2020r.
pedagog, bibliotekarz – od 1.06 do 18.06.2020r.
doradca zawodowy – 1.06.2020r., 3.06.2020r., 5.06.2020r., 15.06.2020r., 17.06.2020r.

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas maturalnych od 25 maja do 05 czerwca 2020 r.

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas maturalnych, którzy zgłosili chęć uczestniczenia na terenie szkoły
od 25 maja do 5 czerwca 2020r. wg planu:

Uwaga:

Na konsultacje uczniowie i nauczyciele przychodzą w maskach i rękawiczkach. Muszą być zdrowi. Przy wejściu do szkoły będzie mierzona temperatura.

W jednej sali przebywa jeden nauczyciel i jeden uczeń. Pozostali uczniowie oczekują na korytarzu zachowując między sobą odległość 1,5 metra.

Klasa 3al

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Data

Godziny

j. polski

E. Tywoniuk

21

28.05.2020

04.06.2020

11.00- 12.30

11.00- 12.30

j. angielski

A. Adamczyk

6

28.05.2020

04.06.2020

10.00-10.45

10.00-10.45

matematyka

I. Styk

11

25.05.2020

01.06.2020

08.15- 09.45

08.15- 09.45

wiedza o społeczeństwie

R. Weremczuk

15

25.05.2020

01.06.2020

10.00-10.45

10.00-10.45

j. angielski

M. Niedzielski

6

26.05.2020

02.06.2020

08.00-8.45

08.00-8.45

Klasa 4at

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Data

Godziny

j. polski

B. Pliszka

20

25.05.2020

01.06.2020

08.45- 09.30

08.45- 09.30

matematyka

J. Kapeluszny

11

25.05.2020

01.06.2020

10.00- 10.45

10.00- 10.45

geografia

B. Korszla

18

26.05.2020

02.06.2020

09.00-09.45

09.00-09.45

Klasa 4et

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Data

Godziny

j. polski

W. Grzywna

9

27.05.2020

03.06.2020

10.00- 10.45

10.00- 10.45

Klasa 4bt

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Data

Godziny

matematyka

A. Skubisz

11

28.05.2020

04.06.2020

11.15- 13.15

11.15- 13.15

j. angielski

M. Ożga

9

27.05.2020

03.06.2020

11.00-11.45

11.00-11.45

j. polski

J. Jakubczak

11

26.05.2020

02.06.2020

10.30- 12.15

10.30- 12.15

geografia

M. Pradun-Łukasik

18

27.05.2020

03.06.2020

09.00-09.45

09.00-09.45

Uczniowie z klas 3bl, 4ct, 4dt, 4gt nie wyrazili chęci uczestniczenia w konsultacjach na terenie szkoły.

Informacja dla Kandydatów do klas pierwszych w sprawie zmiany terminu rekrutacji

Drodzy Kandydaci,

Informujemy, iż nabór do wszystkich klas pierwszych w naszej szkole rozpocznie się  15 czerwca  i potrwa  do 10 lipca, a etap II rozpocznie się 31 lipca i portwa do 04 sierpnia 2020 r. W dniach 30 czerwca - 01 lipca zostanie także przeprowadzona obowiązkowa próba sprawności fizycznej do klasy wojskowej. W przypadku zmiany terminu poinformujemy o tym na stronie ekonomy.pl oraz na szkolnym FB.

List Pani Dyrektor Edyty Chudoby z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka

100 rocznica JPII

Młodość to czas, w którym człowiek odczuwa największą potrzebę akceptacji i wsparcia, kiedy najbardziej pragnie być wysłuchany i kochany” JPll
Kochani Uczniowie! Szanowni Rodzice! Drodzy Nauczyciele!
Dziś, 18 maja AD 2020 - świętujemy 100. Rocznicę Urodzin Papieża-Polaka! Ten piękny dzień przypomina nam, że nasz Papież żyje w nas, w naszej Ojczyźnie i w naszych Sercach! Pamiętamy Jego nauki, słowa, katechezy, maksymy i sentencje. Ja osobiście, od momentu, kiedy zostałam dyrektorem naszych kochanych „ Ekonomów” , bardzo często rozpoczynałam swoje przemówienia cytatami Jana Pawła ll, by w ten sposób Papież-Polak był obecny w naszej szkole i wśród nas. On tak bardzo kochał Boga, Maryję i ludzi, a w szczególności ukochał Młodzież!

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II


Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie 
zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania.

[ św. Jan Paweł, II List do młodych całego świata, 1985 r.]


Chełmscy Andersowczycy pamiętają o św. Janie Pawle II, papieżu-Polaku.