Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia do 30 września 2021 r. przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisywane są:

  1. osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,
  2. osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  3. mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Dane od osób fizycznych objętych spisem powszechnym są zbierane metodą samospisu internetowego. Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych w formularzu spisowym.

Samospis internetowy jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 r. poprzez formularz spisowy dostępny na stronie www.spis.gov.pl

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, dane są zbierane metodami:

  • wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego, który wprowadza dane uzyskane od respondenta do formularza spisowego,
  • wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu.

Obydwie metody polegają na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych dotyczących osoby spisywane w formularzu spisowym.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Każdy urząd gminy i urząd statystyczny w województwie jest zobowiązany do udostępnienia miejsca do samospisu. W Urzędzie Miasta Chełm punkt działa przy ul. Lubelskiej 65, na parterze budynku, w godzinach pracy Urzędu.

W celu ustalenia terminu samospisu w urzędzie prosimy kontaktować się z najbliższym Urzędem Statystycznym lub Urzędem Miasta Chełm, nr tel. do Urzędu Miasta Chełm 82 564 32 06 lub 698 159 865.

W ramach promocji NSP 2021 organizowane są konkursy spisowe. W tym celu utworzona została strona internetowa. Konkursy NSP US Lublin: https://lublin.stat.qov.pl/edukacja-statystyczna/konkursv-nsp-2021/

Rocznica śmierci Jana Pawła II

„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się zawsze w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los"
św. Jan Paweł II

jp2

W 16. rocznicę śmierci Młodzież ZSEiM im. gen.  Władysława Andersa pamięta o swoim papieżu i pragnie zawierzać swoją przyszłość.
Św. Janie Pawle II – módl się za nami.

"Projekt Drzewa wokół nas w ZSEiM –uczymy się we współdziałaniu"

jemiola projekt

Od 15 marca 2021 r. uczniowie klasy 2ap: Natalia Panas, Oliwia Wiejak, Zosia Nafalska, Andżelika Kierepka, Eliza Kamińska, Klaudia Jop należący do Klubu Młodego Odkrywcy pod nazwą "DRUŻYNA A" pod opieką Pani Ilony Czerneckiej rozpoczynają realizację projektu badawczego "Drzewa wokół nas –uczymy się we współdziałaniu", którego koordynatorem jest PWSZ w Chełmie - partner lokalny Centrum Nauki Kopernik i Chełmska Sieć Klub Młodego Odkrywcy. Patronat nad projektem objęli: Urząd Miasta Chełm, Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Chełmie, LSCDN Oddział w Chełmie.
Projekt realizowany jest metodą collaborative learning (uczenie się oparte na współpracy).
Celem badawczym DRUŻYNY A jest odpowiedź na pytanie "Gdzie znajdują się ogniska jemioły w Chełmie?" Badania będą trwać do 19 kwietnia.

 

Zaproszenie do udziału w konkursie: „Moja przyszłość w medycynie”.

Drodzy Uczniowie,

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów do udziału w konkursie organizowanym przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pn. „Moja przyszłość w medycynie”.

Konkurs dla szkół plakat

Konkurs  ma na celu popularyzację poprzez sztukę zagadnień związanych z wyborem, planowaniem kariery zawodowej w branży medycznej. Na prace w dowolnej technice (literackie, fotograficzne, plastyczne i inne) czekamy do 9 kwietnia 2021 roku. Szczegóły w Regulaminie Konkursu.

Dla 5 laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości 500 zł, a dla szkoły z największą frekwencją uczestników nagrodę rzeczową o wartości 2000 zł.
Zgłoszenia prosze kierować do Pani Ilony Czerneckiej.

Regulamin Konkursu 

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia niepełnoletniego

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia pełnoletniego 

Oświadczenie o prawach autorskich