Odbiór wyników egzaminów zawodowych

Informujemy, iż 08 września br. od godz. 08:00  w sekretariacie Szkoły będzie można odbierać wyniki egzaminów zawodowych.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,


Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 01 września 2021r. wg następującego harmonogramu:
klasy I oraz kl. 2ct i 2dt - godz. 10.00, sala gimnastyczna

Następnie odbędą się spotkania wychowawców z uczniami w salach lekcyjnych:

1at - E.Tywoniuk - s. 21
1bt - B.Koziej-Kawka - s. 20
1ct - A.Stępniak - s. 17
1dt - D.Marzec - s. 43
2ct - A.Myszura - s. 18
2dt - M.Oszust - s. 29

Pozostałe klasy rozpoczynają rok szkolny o godz. 8.30 w niżej wymienionych salach:

2al - R.Weremczuk - s.40
2at - M.Pradun-Łukasik- s. 44
2bt - W.Nowak - s. 43
3alg - K.Oborska - s. 9
3atg - M.Ożga - s. 21
3btg- I.Styk - s. 32
3ctg - B.Pliszka - s. 20
3dtg - T.Fisz - s. 29a
3etg - B.Korszla - s. 18
3alp - I.Czernecka - s. 30
3atp - A.Karpiuk- s. 31
3btp - W.Polny - s. 29
3ctp - P.Moliński - s.17
4at - J.Klim - s.10
4bt - R.Zguczyńska - s.11
4ct - M.Niezgoda - s.15
4dt - G.Stus - aula
4et - J.Raczyńska - s. 6
4gt - Ł.Janiszewski - s. 44a


Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek i dezynfekcja rąk!

Święto Wojska Polskiego

,,Polskość w sercach i umysłach naszej młodzieży" 
gen. Wł. Anders

 

Drodzy Oficerowie, Podoficerowie ,
Żołnierze Wojska Polskiego!

andersZ okazji Święta Wojska Polskiego w imieniu całej społeczności Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie, wyrażam słowa największego uznania dla Państwa ciężkiej, często niebezpiecznej pracy!
Jesteśmy szkołą, która od wielu lat kształci i wychowuje uczniów w klasach mundurowych - zwłaszcza wojskowych - w duchu patriotyzmu, Polskości i poszanowania praw każdego człowieka.
Niech słowa Patrona naszej szkoły, generała broni, przywołane w motcie pisma, będą wskazówką na dzisiejsze czasy - z jednej strony otwarciem na Świat i Europę, z drugiej strony pamięcią o tym, skąd ,,nasz ród"! Chyląc czoło przed Państwa poświęceniem i oddaniem, składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. W pracy zawodowej życzę wielu sukcesów, awansów i podwyżek! Spokoju i pokoju - bo to jest najważniejsze! Niech ludzka życzliwość, wdzięczność i uśmiech będą największym prezentem, dla Was drodzy Żołnierze!

Dyrektor Szkoły
Edyta Chudoba

Powstanie Warszawskie – bój o wolną Polskę

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 r.
Powstanie Warszawskie było największą bitwą, stoczoną podczas II wojny światowej przez organizację podziemną z wojskami okupacyjnymi. Powstańcy walczyli w nim bowiem przeciwko regularnym formacjom niemieckim, bez ciężkiego uzbrojenia, samolotów, dział i czołgów. O jego wybuchu przesądziły względy polityczne, a nie położenie militarne. Było najdonioślejszym działaniem Armii Krajowej. Walki, zaplanowane na kilka dni, trwały 63 dni. Powstanie, choć nie osiągnęło celów ani wojskowych, ani politycznych, było fenomenem w skali okupowanej Europy. Dla kolejnych pokoleń Polaków stało się jednak symbolem męstwa w walce o niepodległość.
1 sierpnia o godz. 17.00, tzw. godzinie „W”, w Warszawie rozpoczęły się heroiczne zmagania powstańców z hitlerowskim okupantem, które trwały do 2 października 1944 r. Dowódcą sił powstańczych mianowano komendanta Okręgu Warszawskiego AK – płk. Antoniego Chruściela ps. „Monter”.