Konsultacje przed egzaminem maturalnym w sesji poprawkowej

język polski

dzień

24.08.2020

25.08.2020

26.08.2020

godzina

09.00 – 12.00

nauczyciel

Beata Pliszka

Joanna  Klim

Katarzyna Oborska

sala

20

10

9

nauczyciel

Elżbieta Tywoniuk

Beata Pliszka

Iwona Jakubczak

sala

21

20

10

 

język angielski

dzień

26.08.2020

27.08.2020

28.08.2020

godzina

12.00 – 15.00

9.00 -12.00 9.00 - 12.00

nauczyciel

Vladimir Tkaćenko

Łukasz Janiszewski

Monika Ożga

sala

16c

16b

16b

nauczyciel

Grzegorz  Stus

Paweł  Ciesielczuk

Agnieszka Adamczyk

sala

16b

16c

16c

 

Odbiór świadectw dojrzałości

Informujemy, iż świadectwa dojrzałości będą wydawane 11 sierpnia br. (wtorek) od godziny 10.00
w sekretariacie Szkoły.

 

Informacja dla Kandydatów dotycząca Próby Sprawności Fizycznej

Informacja dla Kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego dotycząca Próby Sprawności Fizycznej przeprowadzanej w dniu 13-14 lipca 2020 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie

Próby sprawności fizycznej przeprowadzone zostaną w dwóch terminach:
13 lipca 2020 r. o godz. 9:00 - Kandydaci, którzy jako pierwszy wybór przyjęli klasę 1ct - oddział przygotowania wojskowego.
• 14 lipca 2020 r. o godz. 9:00 - Kandydaci, których wybrali klasę 1ct jako wybór drugi, trzeci, czwarty itp.

Przypominam o obowiązku:
posiadania maseczki (w części organizacyjnej - potem maseczki można zdjąć),
• zachowania w czasie wszystkich prób odstępów i nie gromadzenia się w jednym miejscu ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne.

Kandydaci przystępują do prób w strojach sportowych. Szkoła nie zapewnia Kandydatom szatni do przebrania się, wodę (napoje) Kandydaci organizują sobie we własnym zakresie.

Warunkiem dopuszczenia do prób jest złożenie u Przewodniczącego komisji w części organizacyjnej:
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w próbie sprawności fizycznej wypełnione i podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz
potwierdzenie tożsamości za pomocą dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna).

W części organizacyjnej Przewodniczący odczyta nazwisko i imię Kandydata, który podejdzie do Przewodniczącego, odda oświadczenie i wylegitymuje się. Kandydat otrzyma “Kartę oceny prób sprawności fizycznej”, którą wypełni swoimi danymi osobowymi przy stoliku obok (Szkoła zapewnia długopisy i środek dezynfekujący).

Przy odczytywaniu listy przystępujących do prób, Kandydaci zostaną podzieleni na 3 grupy:
1) bieg wahadłowy 10x10 m - konkurencja na boisku Orlik,
2) uginanie ramion na ławeczce - konkurencja na boisku Orlik,
3) skłony tułowia przy drabinkach - sala gimnastyczna.

Kolejno wyczytywani Kandydaci będą kierowani do poszczególnych grup, gdzie przekażą “Kartę oceny prób sprawności fizycznej” członkom komisji w celu wpisania wyniku i punktacji oraz złożenia podpisu. W chwili, gdy wszyscy z danej grupy zakończą próbę, pod opieką członka komisji posiadającego karty przechodzą do następnej próby.

Po uzyskaniu wyników z wszystkich trzech prób uczestnicy podchodzą do ostatniej próby - bieg na dystansie 3000 m (10 okrążeń wokół boiska Orlik). Po jej wykonaniu, wpisaniu wyników i podpisaniu - karty z wynikami przekazywane są Przewodniczącemu, w celu przygotowania protokołu przebiegu prób sprawności fizycznej. Wyniki uzyskanie przez Kandydatów zostaną wpisane w elektronicznej rekrutacji w dniu 15 lipca 2020 r.

Zabezpieczenie medyczne prób sprawności fizycznej realizowane będzie przez zespół medyczny 19 Batalionu Zmechanizowanego w Chełmie.