Mamy finalistów Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

27 maja odbyły się w Warszawie eliminacje centralne Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A w kategorii E - Pomysł Ekologiczny.
Z naszej szkoły finalistami zostali : Karolina Gajewska z kl.3bl za pracę badawczą" Wpływ detergentów i płynów do dezynfekcji na kiełkowanie i wzrost roślin"oraz Dawid Chojna z kl.2bl za pracę badawczą " Znaczenie bluszczu pospolitego (Hedera helix L.) jako termoaktywnego izolatora w życiu bezkręgowców lądowych".
Opiekunem merytorycznym uczniów była p. Ilona Czernecka.
Serdecznie gratulujemy!

 

Konsultacje dla chętnych uczniów ZSEiM w Chełmie od 01.06.20 do 18.06.20

Harmonogram konsultacji dla wszystkich chętnych uczniów ZSEiM w Chełmie

od 01 czerwca do 18 czerwca 2020r. w godzinach 16.00-18.00

Uwaga:
Na konsultacje uczniowie i nauczyciele przychodzą w maskach i rękawiczkach. Muszą być zdrowi. Przy wejściu do szkoły będzie mierzona temperatura.
W jednej sali przebywa jeden nauczyciel i jeden uczeń (oprócz auli i sali gimnastycznej). Pozostali uczniowie oczekują na korytarzu, zachowując między sobą odległość 1,5 metra.
Nauczyciele nie zamieniają się salami. Uczniowie wpisują się na listę u danego nauczyciela, u którego korzystają z konsultacji. Nauczyciele po konsultacjach przekazują listę dyżurującemu wicedyrektorowi i podpisują się na liście obecności.


j. polski, wok, matematyka – 1.06.2020r., 3.06.2020r., 15.06.2020r.
j. angielski, j. niemiecki, religia - 2.06.2020r., 16.06.2020r.
edb, w-f, prawo, specjalizacje - 3.06.2020r., 17.06.2020r.
przedmioty ekonomiczne - 4.06.2020r., 17.06.2020r.
biologia, chemia, fizyka, informatyka, religia, j. rosyjski, geografia, historia, wos - 5.06.2020r., 18.06.2020r.
pedagog, bibliotekarz – od 1.06 do 18.06.2020r.
doradca zawodowy – 1.06.2020r., 3.06.2020r., 5.06.2020r., 15.06.2020r., 17.06.2020r.

List Pani Dyrektor Edyty Chudoby z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka

100 rocznica JPII

Młodość to czas, w którym człowiek odczuwa największą potrzebę akceptacji i wsparcia, kiedy najbardziej pragnie być wysłuchany i kochany” JPll
Kochani Uczniowie! Szanowni Rodzice! Drodzy Nauczyciele!
Dziś, 18 maja AD 2020 - świętujemy 100. Rocznicę Urodzin Papieża-Polaka! Ten piękny dzień przypomina nam, że nasz Papież żyje w nas, w naszej Ojczyźnie i w naszych Sercach! Pamiętamy Jego nauki, słowa, katechezy, maksymy i sentencje. Ja osobiście, od momentu, kiedy zostałam dyrektorem naszych kochanych „ Ekonomów” , bardzo często rozpoczynałam swoje przemówienia cytatami Jana Pawła ll, by w ten sposób Papież-Polak był obecny w naszej szkole i wśród nas. On tak bardzo kochał Boga, Maryję i ludzi, a w szczególności ukochał Młodzież!

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II


Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie 
zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania.

[ św. Jan Paweł, II List do młodych całego świata, 1985 r.]


Chełmscy Andersowczycy pamiętają o św. Janie Pawle II, papieżu-Polaku.

Święto Straży Granicznej

bukiet

16 maja obchodzimy Święto Straży Granicznej ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 roku. Jest to wyjątkowa okazja do wyrażenia wdzięczności funkcjonariuszom straży granicznej  za ich trudną pracę.Cała społeczność ZSEiM na czele z p. Dyrektor Edytą Chudobą składa wszystkim funkcjonariuszom na ręce p. gen. Jacka Szcząchora - komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG życzenia satysfakcji z pełnionej służby, zdrowia oraz  spokoju