Odbiór świadectw dojrzałości

Informujemy, iż świadectwa dojrzałości będą wydawane 05 lipca br. (wtorek) od godziny 9.30
w sekretariacie Szkoły.