Odbiór świadectw dojrzałości

Informujemy, iż świadectwa dojrzałości będą wydawane 07 lipca br. (piątek) od godziny 9.00
w sekretariacie Szkoły.