,,Legalna praca"

Informujemy, iż w  związku z trwającą kampanią informacyjnoedukacyjną Państwowej Inspekcji Pracy "Legitna praca", Okręgowy Inspektorat Pracy
w Lublinie uruchomi – w okresie od 12 czerwca do 31 sierpnia 2023 r. – dyżur telefoniczny dla młodzieży chcącej podjąć pracę w wakacje. Młode osoby będą miały możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej dotyczącej zasad legalnego zatrudnienia oraz informacji jakie prawa posiadają. Informacje na temat realizowanej kampanii można znaleźć na stronie internetowej www.prawawpracy.pl.

 

Plakat dyżur