z myślą o przyszłości

KLASA POLICYJNA
(mundurowa)

 

przedmioty punktowane:
j.polski, matematyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

przedmioty roszerzone:
biologia, j.angielski, wiedza o społeczeństwie

patronat:
Komenda Miejska Policji w Chełmie

KLASA OBSŁUGA RUCHU GRANICZNEGO
(mundurowa)

 

przedmioty punktowane:
j.polski, matematyka, j.angielski, edukacja dla bezpieczeństwa

przedmioty roszerzone:
matematyka

patronat:
Nadbużański Oddział Straży Granicznej

 

KLASA WOJSKOWA
(mundurowa)

 

przedmioty punktowane:
j.polski, matematyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

przedmioty roszerzone:
matematyka

patronat:
19 Lubelska Brygada Zmechanizowa

Nabór do klasy wojskowej potrwa od 21 do 27 maja. 
W dniach 28-29 maja zostanie przeprowadzona obowiązkowa próba sprawności fizycznej.

 

KLASA ZARZĄDZANIE FIRMĄ
(niemundurowa)

 

przedmioty punktowane:
j.polski, matematyka, j.angielski, informatyka

przedmioty roszerzone:
matematyka

patronat:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

KLASA POŻARNICZO-RATOWNICZA
(mundurowa)

 

przedmioty punktowane:
j.polski, matematyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

przedmioty roszerzone:
matematyka

patronat:
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie