Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

 

 

III Liceum Ogólnokształcące

Technikum Ekonomiczne nr 3

klasa

1al
(mundurowa)

1at-1
(mundurowa)

1at-2
(mundurowa)

1bt

1ct
(mundurowa)

specjalizacja

policyjna

straż graniczna

pożarniczo-ratownicza

zarządzanie firmą

oddział przygotowania wojskowego (OPW)

zawód

-

technik ekonomista

technik ekonomista

technik ekonomista

technik ekonomista

poziom punktowy kwalifikujący do oddziału

110

90

90

90

próba sprawnościowa (kwalifikacja) - min. 20 pkt. 90 pkt.

kwalifikacje w zawodzie

-

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • język polski
 • matematyka
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • informatyka
 • język polski
 • matematyka
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

biologia,
wiedza o społeczeństwie,
język angielski

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

pierwszy język obcy

język angielski
(od podstaw / kontynuacja)

język angielski
(od podstaw / kontynuacja)

język angielski
(od podstaw / kontynuacja)

język angielski
(od podstaw / kontynuacja)

język angielski
(od podstaw / kontynuacja)

drugi język
(do wyboru)

język niemiecki,
język rosyjski
(od podstaw / kontynuacja)

język niemiecki
język rosyjski
(od podstaw / kontynuacja)

język niemiecki
język rosyjski
(od podstaw / kontynuacja)

język niemiecki
język rosyjski
(od podstaw / kontynuacja)

język niemiecki
język rosyjski
(od podstaw / kontynuacja)

innowacje

przedmiot 
"Specjalizacja policyjna"

przedmiot
"Służba graniczna"

przedmiot 
"Specjalizacja pożarnicza"

-

przedmiot
"Przygotowanie Wojskowe"

patronat

Komenda Miejska Policji w Chełmie

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Akademia Sztuki Wojennej Rembertów - Warszawa,
19 Lubelska Brygada Zmechanizowana w Lublinie

wymagania dodatkowe

***

***

***

 

***


*** Uczeń ubiegający się o przyjęcie do tej klasy powinien spełniać warunki niezbędne do pełnienia służby mundurowej i w trakcie nauki nie może mieć długotrwałego zwolnienia z wychowania fizycznego.

Informacja dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego odbędzie się w dniu:

2 czerwca 2021 r. od godz. 9:00

15 czerwca 2021 r., godz. 9:00 - sprawdzian dla kandydatów, którzy zgłosili się, ale z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić w dniu 2 czerwca 2021 r.

10 sierpnia 2021 r., godz. 9:00 - termin dla rekrutacji uzupełniającej


Przypominamy o obowiązku:

 • posiadania maseczki (w części organizacyjnej - podczas prób sprawnościowych można je zdjąć),
 • zachowania w czasie wszystkich prób odstępów i nie gromadzenia się w jednym miejscu ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne,
 • środki dezynfekcyjne zapewnia Szkoła.

Kandydaci przystępują do prób w strojach sportowych. Szkoła nie zapewnia kandydatom szatni do przebrania się, wodę (napoje) kandydaci zabezpieczają sobie we własnym zakresie.

Warunkiem dopuszczenia do prób jest złożenie u przewodniczącego komisji w części organizacyjnej:

 • oświadczenia [POBIERZ] o braku przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w próbie sprawności fizycznej wypełnione i podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów (na stronie szkoły)
 • potwierdzenie tożsamości za pomocą dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna)