Odbiór dyplomów

Informujemy, iż w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8:00 -15:00 można odbierać dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe absolwentów Technikum Ekonomicznego.