Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Drodzy, nasza szkoła bierze udział w Projekcie „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”,
realizowanym przez Fundację Dbam o Mój Zasięg.
SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli,
dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych
technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc
się o tę równowagę chcemy przekazywać Wam treści, które będą pozytywnie wpływać na
dobrostan  psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 
W tym miejscu będziemy udostępniać materiały psychoedukacyjne, które zawierają wiele
cennych informacji na temat higieny cyfrowej,  działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień,
zdrowia psychicznego młodzieży oraz sposobów wsparcia młodych ludzi, tak aby stały się
one akceptowaną i naturalną reakcją na kryzys psychiczny. Zależy nam również na
wspieraniu uczniów w ich rozwoju i przygotowaniu do wyzwań współczesnego świata.
\szkola odp cyfrowo logo

Proponujemy 10 krótkich filmów poświęconych funkcjonowaniu naszego mózgu w otoczeniu nowych technologii.
10 krótkich filmów, w których występuje niezastąpiony dr Wojciech Glac. Częstujcie się, na zdrowie.