Ekonomy i praca - to się opłaca

 

EFS logo

Miasto Chełm/Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Ekonomy i praca - to się opłaca”

Cel i efekty projektu: podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 600 uczniów, uczęszczających do Technikum Ekonomicznego nr 3 w ZSEiM w Chełmie, w wyniku którego zwiększone zostaną jednocześnie szanse na zatrudnienie 600 uczniów (336 K i 264 M) na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia poprzez realizację programu rozwoju kształcenia zawodowego w tym staży zawodowych (dla 60 % UP). Dodatkowo, celem głównym jest podniesienie kompetencji 17 nauczycieli (14 K i 3 M) Podmiotu objętego projektem.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 413 876,62 zł
Wartość projektu: 2 839 854,85 zł

formularz rekrutacyjny
formularz rekrutacyjny - nauczyciel
formularz rekrutacyjny - uczeń
regulamin 
Wniosek o refundację kosztów dojazdu - załącznik do regulaminu
Wniosek o refundację kosztów pracodawca - załącznik do regulaminu
Wniosek o stypendium - załącznik do regulaminu
umowa staż - załącznik do regulaminu
Załącznik 1 do umowy - powierzenie przetwarzania danych
Załącznik 2 do umowy - indywidualny program praktyk
Załącznik 3 do umowy - dziennik stażu
Załącznik 4 do umowy - lista obecności
Załącznik 5 do umowy - ocena uczestnika
Załącznik 6 do umowy - zaświadczenie praktyk
nota księgowa


Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista rankingowa 1 NAUCZYCIELE
Lista rankingowa 1 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 2 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 3 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 4 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 5 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 6 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 7 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 8 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 9 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 10 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 11 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 12 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 13 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 14 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 15 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 16 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 17 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 18 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 19 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 20 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 21 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 22 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 23 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 24 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 25 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 26 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 27 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 28 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 29 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 30 UCZNIOWIE