Ekonomy i praca - to się opłaca

 

EFS logo

Miasto Chełm/Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Ekonomy i praca - to się opłaca”

Cel i efekty projektu: podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 600 uczniów, uczęszczających do Technikum Ekonomicznego nr 3 w ZSEiM w Chełmie, w wyniku którego zwiększone zostaną jednocześnie szanse na zatrudnienie 600 uczniów (336 K i 264 M) na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia poprzez realizację programu rozwoju kształcenia zawodowego w tym staży zawodowych (dla 60 % UP). Dodatkowo, celem głównym jest podniesienie kompetencji 17 nauczycieli (14 K i 3 M) Podmiotu objętego projektem.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 413 876,62 zł
Wartość projektu: 2 839 854,85 zł

formularz rekrutacyjny
formularz rekrutacyjny - nauczyciel
formularz rekrutacyjny - uczeń
regulamin 
Wniosek o refundację kosztów dojazdu - załącznik do regulaminu
Wniosek o refundację kosztów pracodawca - załącznik do regulaminu
Wniosek o stypendium - załącznik do regulaminu
umowa staż - załącznik do regulaminu
Załącznik 1 do umowy - powierzenie przetwarzania danych
Załącznik 2 do umowy - indywidualny program praktyk
Załącznik 3 do umowy - dziennik stażu
Załącznik 4 do umowy - lista obecności
Załącznik 5 do umowy - ocena uczestnika
Załącznik 6 do umowy - zaświadczenie praktyk
nota księgowa


Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista rankingowa 1 NAUCZYCIELE
Lista rankingowa 1 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 2 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 3 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 4 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 5 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 6 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 7 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 8 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 9 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 10 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 11 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 12 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 13 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 14 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 15 UCZNIOWIE