Andersowczycy czytali ,,Nad Niemnem" w Bibliotece Pedagogicznej

uczniowie czytaja nad niemnem 2 w bp

W Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie odbyła się akcja Narodowego Czytania powieści ,,Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
Wśród osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu znaleźli się uczniowie klasy 3dt – Weronika Budziszewska i Gabriela Gajewska. W imieniu Pani Dyrektor fragmenty ,, Nad Niemnem” przeczytała pani Katarzyna Oborska.

p. k.oborska czyta nad niemnem