,,Zawodowy Strzał w 10”

strzal1

14 marca w hali MOSiR odbył się ,, ZAWODOWY STRZAŁ W 10”. Celem imprezy była promocja szkolnictwa zawodowego dla szkół podstawowych. Organizatorem imprezy było Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie. Każda szkoła prezentowała uczniom kierunki kształcenia w określonych zawodach na rok szkolny 2023/2024. W ramach naszej oferty promocyjnej zostały zaprezentowane zawody i specjalności:
technik ekonomista : oddział przygotowania wojskowego, obsługa straży granicznej klasa policyjna, technik rachunkowości : klasa pożarnicza, technik reklamy - klasa niemundurowa.


strzal5

Dodatkową atrakcją naszej oferty promocyjnej, były pokazy musztry paradnej, samoobrony i ratownictwa medycznego w wykonaniu uczniów oddziału przygotowania wojskowego. Uczennice z klasy reklamy wykonywały tatuaże i malowanie twarzy. Nad całością promocji szkoły czuwali nasi nauczyciele: pani Beata Koziej-Kawka, pani Renata Olszewska, pan Arkadiusz Myszura i pan Andrzej Stępniak.