W hołdzie Patronowi i Żołnierzom II Korpusu Polskiego

montecassino77
18 maja około godziny 10, patrol 12. Pułku Ułanów Podolskich II Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa, zatknął na ruinach klasztoru biało-czerwoną flagę, zaś w samo południe plutonowy Emil Czech, odegrał hejnał mariacki, ogłaszając zwycięstwo polskich żołnierzy. Tak zakończyła się jedna z największych bitew II wojny światowej – bitwa pod Monte Cassino.
Polskie walki o masyw Monte Cassino i Piedimonte trwały 13 dni i 20 godzin i były niezwykle krwawe. W natarciu zginęło 923 żołnierzy, 2931 zostało rannych, a za zaginionych uznano 345, z których 251 powróciło ostatecznie do swoich oddziałów.
24 maja 1944 r. gen. Władysław Anders został uroczyście udekorowany brytyjskim Orderem Łaźni. Dekoracji w imieniu króla Wielkiej Brytanii Jerzego VI dokonał dowódca alianckiej 15. Grupy Armii we Włoszech generał Harold Alexander, który oświadczył: "Był to wielki dzień sławy dla Polski, kiedy zdobyliście tę warowną fortecę, którą sami Niemcy uważali za niemożliwą do zdobycia [...]. Jeżeliby mi dano do wyboru pomiędzy jakimikolwiek żołnierzami, których chciałbym mieć pod swoim dowództwem, wybrałbym was, Polaków."