Pamiętamy!

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.

Wisława Szymborska

mgr Elżbieta Woch (2020)znicz
mgr Stanisław Demediuk (2019)
mgr Anna Grabowiec- Kilińska (2018)
mgr Janina Kijkowska (2017)
mgr Elżbieta Ulanowska (2017)
mgr Halina Przychoda (2017)
mgr Halina Wiatr (2016)
mgr Stanisław Wójtowicz (2014)
mgr Jadwiga Krasnodębska (2013)
mgr Czesław Ryszard Klimowicz (2013)
mgr Zbigniew Dulski (2013)
mgr Tadeusz Jastrzębski (2011)
mgr Leon Kosior (2011)
mgr Stanisław Pyszko (2011)
mgr Halina Sakowska (2014)
dr Krystyna Król (2009)
mgr Eleonora Wickiewicz (2006)
mgr Kazimierz Kossowicz (1997)