Andersowczycy pamiętają!

flaga RPduza

2 MAJA - DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to polskie święto, które wprowadzone zostało na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku w celu propagowania wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Sejm Ustawodawczy w dniu 1 sierpnia 1919 r. uchwalił ustawę o godłach i barwach narodowych, w której było napisane: „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony, w podłużnych pasach, równoległych, z których górny ˗ biały, dolny zaś ˗ czerwony”.
Podczas II wojny światowej polska flaga zniknęła z przestrzeni publicznej. W czasie niemieckiej okupacji za prezentowanie symboli narodowych groziła surowa kara. Dzisiaj możemy bez ograniczeń cieszyć się polską flagą. Pamiętajmy, że należy się jej szacunek. Dbajmy o to, żeby zawsze była czysta. Biało-czerwona.
Zapraszamy do zapoznania się z historią polskiej flagi na stronie internetowej Muzeum Historii Polski.

konstytucjaobraz

3 MAJA – ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA

3 maja upamiętniamy w naszym kraju uchwalenie pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji. Dokonali tego polscy patrioci 3 maja 1791 roku podczas trwania tzw. Sejmu Wielkiego. Pomimo, że dokument ten został podpisany 230 lat temu, to nadal niesie on wiele uniwersalnych przesłań. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja była silnym impulsem pobudzającym społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowania państwa, dawała też nadzieję na reformy. Konstytucja była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Stała się też wzorem dla innych państw.