Nowości w szkolnej bibliotece

Biblioteka szkolna informuje o dostępnych publikacjach z serii „Literatura i Pamięć, adresowanych przede wszystkim do nauczycieli języka polskiego i historii oraz uczniów chętnych podjąć studia na kierunkach Polonistyka lub Historia.
Seria „Literatura i Pamięć” przypomina i ukazuje w nowym świetle wybitne dzieła oraz twórców literatury polskiej na tle ich związku z losami narodu i społeczeństwa.
Dostępne są następujące pozycje:
1. Dzieje najnowsze w literaturze polskiej. Szkice o współczesnej poezji i prozie.
2. Rok 1920 w literaturze polskiej. Zarys monograficzny.
3. Pamięć i godność. O poezji Jana Polkowskiego.
4. Józef Piłsudski. Pisarz.

Proponujemy również publikację „Sny wstaną… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci”. Jest to osobiste, a zarazem niezwykle przejmujące świadectwo bohatera podziemia antykomunistycznego z czasów jego uwięzienia. Zawiera zdjęcia i przepisane treści grypsów, informacje o jego życiu i działalności oraz fragment dotyczący walki o pamięć pokolenia „żołnierzy wyklętych”, których będziemy wspominać 1 marca 2021 roku w Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.