"GRAngielski - angielski poprzez gry planszowe"

wlochyumowa1

Zaledwie kilka dni temu p. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie  Edyta Chudoba oraz koordynator projektu Paweł Ciesielczuk odbyli wizytę przygotowawczą w Istituto Tecnico Industriale im. Antonio Pacinotti we Włoszech (Fondi, prowincja Latina). Dyrektorzy obu szkół podpisali umowę o współpracy oraz ustalono szczegóły przyjazdu pierwszej grupy uczniów ,,Ekonomów" do Włoch. Kolejny krok - 19 uczniów ZSEiM odwiedzi włoską szkołę już w październiku w celu realizacji projektu. Przedsięwzięcie "GRAngielski - angielski poprzez gry planszowe" realizowane jest przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów, finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz Budżet Państwa.

wlochyumowa2

Projekt międzynarodowy "GRAngielski - angielski poprzez gry planszowe"

Nasza szkoła ogłasza rekrutację uzupełniającą do udziału w projekcie międzynarodowym "GRAngielski - angielski poprzez gry planszowe" realizowanym we współpracy ze szkołą średnią z Włoch. Jeśli jeszcze nie zapisałeś sie do projektu, możesz to zrobić teraz.

O CO CHODZI?
o naukę języka angielskiego za pomocą gier planszowych

KIEDY?
w roku szkolnym 2021/2022 (projekt kończy się 28 lutego 2022r.)

Z KIM?
z rówieśnikami ze szkoły średniej z Włoch (Istituto Tecnico Industriale im. Antonio Pacinotti, Fondi)

CZY BĘDĄ WYJAZDY ZAGRANICZNE?
odbędą się dwa 7-dniowe wyjazdy do Włoch – dla 19 uczniów każdy (październik 2021 i styczeń 2022)

A CZY TO BEZPIECZNE?
Obecnie do wjazdu na terytorium Włoch potrzebny jest Paszport Covid-19. Można go zdobyć np. przyjmując szczepionkę chroniącą przed Covid-19.

ILE KOSZTUJE WYJAZD DO WŁOCH W RAMACH PROJEKTU?
uczeń nie ponosi żadnych kosztów wyjazdu

TO KTO ZA TO ZAPŁACI?
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżet Państwa

TAK BEZ PRZYGOTOWANIA?
przed każdym wyjazdem odbędą się zajęcia przygotowawcze (30 godzin)

30 GODZIN LEKCJI? NAPRAWDĘ?
to nie będą lekcje – będziemy grać w gry planszowe w języku angielskim, czyli bawić się jednocześnie ucząc

WCHODZISZ W TO?
odbierz Kartę zgłoszenia w Sekretariacie Szkoły

i przynieś uzupełnioną i podpisaną do 30 września 2021r. (czyli do najbliższego czwartku)

Wypełnione Karty zgłoszenia przyjmuje nauczyciel języka angielskiego Paweł Ciesielczuk

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW?
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest dostępny na naszej stronie www i facebook'u.

Ekonomy i praca - to się opłaca

 

EFS logo

Miasto Chełm/Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Ekonomy i praca - to się opłaca”

Cel i efekty projektu: podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 600 uczniów, uczęszczających do Technikum Ekonomicznego nr 3 w ZSEiM w Chełmie, w wyniku którego zwiększone zostaną jednocześnie szanse na zatrudnienie 600 uczniów (336 K i 264 M) na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia poprzez realizację programu rozwoju kształcenia zawodowego w tym staży zawodowych (dla 60 % UP). Dodatkowo, celem głównym jest podniesienie kompetencji 17 nauczycieli (14 K i 3 M) Podmiotu objętego projektem.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 413 876,62 zł
Wartość projektu: 2 839 854,85 zł

formularz rekrutacyjny
formularz rekrutacyjny - nauczyciel
formularz rekrutacyjny - uczeń
regulamin 
Wniosek o refundację kosztów dojazdu - załącznik do regulaminu
Wniosek o refundację kosztów pracodawca - załącznik do regulaminu
Wniosek o stypendium - załącznik do regulaminu
umowa staż - załącznik do regulaminu
Załącznik 1 do umowy - powierzenie przetwarzania danych
Załącznik 2 do umowy - indywidualny program praktyk
Załącznik 3 do umowy - dziennik stażu
Załącznik 4 do umowy - lista obecności
Załącznik 5 do umowy - ocena uczestnika
Załącznik 6 do umowy - zaświadczenie praktyk
nota księgowa


Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista rankingowa 1 NAUCZYCIELE
Lista rankingowa 1 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 2 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 3 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 4 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 5 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 6 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 7 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 8 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 9 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 10 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 11 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 12 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 13 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 14 UCZNIOWIE
Lista rankingowa 15 UCZNIOWIE

 

“GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe” “BEnGlish - Board Game English”

“GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe”
“BEnGlish - Board Game English”

przedsięwzięcie w ramach projektu “Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowane w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Czas rozpoczęcia projektu: 1 września 2020
Czas zakończenia projektu: 30 sierpnia 2021

Szkoły uczestniczące w projekcie:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie (założyciel i koordynator projektu)
Liceum Naukowe im. Antonio Pacinottiego w Fondi, Włochy (partner)

Język projektu: angielski

Cel projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych a w szczególności podniesienie umiejętności uczniów posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Głównym działaniem projektu jest 1-tygodniowy wyjazd dla 38 uczniów ZSEiM w Chełmie do szkoły partnerskiej w miejscowości Fondi we Włoszech (wybór partnera nie jest przypadkowy - szkoła znajduje się niedaleko Monte Cassino - miejscu ściśle związanym z patronem ZSEiM - generałem Władysławem Andersem). Podczas pobytu za granicą uczniowie będą wykorzystywali gry planszowe oraz karciane (historyczne, popularno-naukowe, logiczne, kooperacyjne, ekonomiczne, przygodowe, edukacyjne, strategiczne) do podnoszenia swoich umiejętności komunikacyjnych w języku obcym. Projekt zakłada naukę języka angielskiego poprzez współdziałanie oraz rywalizację w międzynarodowych grupach uczniów we współpracy z obcojęzycznymi rówieśnikami w środowisku wymagającym porozumiewania się w języku angielskim. Celem dodatkowym projektu jest rozwijanie relacji społecznych (podczas wyjazdów zagranicznych) oraz umiejętności z dziedziny technologiczno-informacyjnej (w ramach działań projektowych prowadzonych online). Wyjazdy zagraniczne będą poprzedzone przygotowawczym kursem merytoryczno-językowym w siedzibie ZSEiM. Na realizację projektu nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 199 810 zł.

 

Wyniki procedury rekrutacyjnej do projektu “GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe"

Informujemy o wynikach procedury rekrutacyjnej do projektu "GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe". 
Na zielono zaznaczono uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie.  Pozostali uczniowie stanowią listę rezerwową

NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA, KLASA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW
DĄBROWSKA NATALIA IVFT 16
WIEJAK SARA IIIBT 15
SŁOWIK PATRYCJA IVAT 15
SIENNICA KATARZYNA IIIBT 15
PILIPCZUK WIKTORIA IICTG 15
SZMAGALSKA ALEKSANDRA IIIET 15
NOWOSAD ANNA IIALG 14
LESHCHUK DENYS IIIET 14
STEPCZUK PATRYCJA IICTG 13
PRZYBYŁEK KACPER IIIDT 12
KUBINA JULIA IICTG 12
GUZ KLAUDIA IBT 12
GROMADZKA OLIWIA IICTP 12
PRZYCZYNA DAWID IAT 11
SENIUK NATALIA IIIBT 11
STEFANIAK WIKTORIA IBT 11
GAŁAT GABRIEL IDT 11
PSZCZOŁA WERONIKA IIALP 11
CZERYNA PRZEMYSŁAW ICT 11
OGRODNIK ZUZANNA IICTP 11
RUTECKA KLAUDIA IIATG 11
POLEWIAK NIKOLA IAL 11
MAZUREK PATRYCJA IICTP 11
SZUMERA JULIA IIATP 11
DĄBROWSKI JAN IIIBT 10
BABIEJ DOROTA IIIBT 10
KUDELSKA WERONIKA IIBTG 10
SZCZEPANEK MATEUSZ ICT 10
ZDUŃCZUK ŁUKASZ IIALG 10
YAREMCHUK ANDRII IVET 10
HAUZER WIKTORIA IIBTG 10
GILEWICZ KATARZYNA IIIBL 10
KOWALCZUK ANGELIKA IAT 10
AUGUŚCIUK ALEKSANDRA IAL 10
GAJEWSKI WOJCIECH IAL 10
CHMIEL PAWEŁ IAL 10
ORŁOWSKA AGNIESZKA IIBTG 9
MAZUREK PATRYCJA IAL 9
SUWAŁA ALEKSANDRA IIATP 9
ANASIEWICZ PAWEŁ ICT 9
GUMIENNY CYPRIAN IBT 9
ŻUGAJ SANDRA IIBTG 9
NADOLSKI JAKUB IIIBT 9
BŁAZIAK ANNA IBT 8
MAŁYSZ OLIWIA IAT 8
NOGA AGATA IIIBL 8
BULICZ MICHAŁ IVFT 8
TOBOLSKI KUBA IVFT 8
BARCICKI IGOR IIBTG 7
TROCHIMIUK MAŁGORZATA IIBTG 7
STADNICKI PIOTR IVFT 7
KRĘPACKA MARTYNA IBT 6
TYWONIUK MATEUSZ IIBTG 6
BODZIACKA MAŁGORZATA IIBTG 6
DZIWULSKA WIKTORIA IAT 6
HAWERCZUK PATRYCJA IIBTG 6
KOZARI KACPER IBT 6
ŚLIWIŃSKI SZYMON IVFT 6
SADOWSKI MACIEJ IIBTG 5