Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "GRAngielski - angielski poprzez gry planszowe"

NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA, KLASA

CAŁKOWITA LICZBA ZDOBYTYCH PUNKTÓW

 1. MAŁEK MAŁGORZATA IVBT

12

 1. PIKUŁA KLAUDIA IDT

11

 1. SZEWCZYK KAROL ICT

11

 1. GOŁEBIOWSKI SZYMON ICT

10

 1. ŁYDZIŃSKA KAMILA ICT

10

 1. ŁOŻYCZKA KLAUDIA IIIAP

10

 1. GARGOL PAULINA IIAT

9

 1. GRZYWNA PATRYCJA IIIATP

9

 1. GORCZYCA NATALIA IIIAP

9

 1. ŻEREBECKA EWELINA IVGT

9

 1. KOLENDA MARIA IIA

8

 1. OSIEJUK DANIEL ICT

8

 1. LODOWSKA MIRANDA IVGT

8

 1. OKOŃ KAROLINA IIICTP

7

 1. BAGNIUK MACIEJ IIICTP

7

 1. CZERWIŃSKI JAKUB IIIBTG

6

 1. ROCZON SZYMON IVGT

6

 1. WDOWIAK JAKUB IVGT

6

 1. FARFOS SEBASTIAN IIAT

5

 1. ZAGOŻDŻAN MATEUSZ IIIBTG

5

 1. ZAWISTOWSKI KUBA IIICTG

4

 

Na zielono zaznaczono uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Reszta uczniów stanowi listę rezerwową według kolejności na liście rankingowej. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności uczniów decydują kryteria szczegółowe w następującej kolejności: ocena z zachowania, ocena z języka angielskiego, działania na rzecz szkoły, kryterium inkluzji. W przypadku identycznej liczby punktów w każdym kryterium szczegółowym, o kolejności na liście zadecyduje średnia ocen ucznia z j.angielskiego w momencie potrzeby zakwalifikowania ucznia z listy rezerwowej.

Przedsięwzięcie „GRAngielski – angielski poprzez gry planszowe” (nr przedsięwzięcia 219-2-PMU-2086) realizowane jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.