,,Wygrać siebie"

W ZSEiM realizowany jest projekt profilaktyki przemocy "Wygrać siebie", w ramach którego uczniowie kl. II bl o profilu policyjnym 04 grudnia br. pod opieką pedagoga szkolnego i pana Krzysztofa Pacyny odwiedzili Zakład Karny w Chełmie.

Kolejnym działaniem w ramach projektu była debata z udziałem zaproszonych gości ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie, w ramach której uczniowie obejrzeli film "Więzienie -stracony czas", dyskutowali o konsekwencjach związanych z ryzykownymi zachowaniami i mieli okazję poznać dzień z życia więźnia, jako sposób na zmarnowanie sobie życia.