Ślubowanie Andersowczyka na Sztandar Szkoły

 

16.12 br. w ZSEiM odbyła się uroczysta zbiórka klas pierwszych.
W trakcie uroczystości uczniowie dziewięciu klas pierwszych mundurowych (wojskowych, straży granicznej, policyjnych oraz pożarniczo – ratowniczych) oraz klasy niemundurowej złożyli uroczyste ślubowanie Andersowczyka na Sztandar Szkoły na ręce Dyrektor ZSEiM Pani Edyty Chudoby w obecności zaproszonych gości reprezentujących wszystkie Służby Mundurowe Garnizonu Chełm oraz wychowawców ww. klas.

Komendę Miejską Policji reprezentował komendant - Mariusz Kołtun, Straż Miejską - komendant Zbigniew Grochmal, płk Hubert Trusiuk reprezentował Garnizon Chełm oraz Państwową Straż Pożarną w Chełmie zastępca komendanta miejskiego PSP - młodszy brygadier Wojciech Chudoba. 

Uroczystość prowadził oraz przygotował uczniów do ślubowania nauczyciel „Edukacji Wojskowej" mjr rez. Andrzej Stępniak.

Uczniowie obejrzeli część artystyczną utrzymaną w duchu patriotycznym i związaną z odzyskaniem niepodległości, przygotowaną przez klasę 2al pod kierunkiem pani Doroty Marzec.