Nowi kadeci i członkowie Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego

 

16 grudnia br. uczniowie klas drugich o profilach: policyjnym, obsługi ruchu drogowego i pożarniczo-ratowniczym zostali mianowani na stopień młodszego kadeta. Mianowania dokonali mł.insp. Mariusz Kołtun – Komendant Miejski Policji w Chełmie, mł. bryg. Wojciech Chudoba – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie i kpt. Paweł Kruszewski z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Uczniowie klasy trzeciej o profilu policyjnym otrzymali awanse na stopień kadeta.

Ostatnią częścią uroczystości było wręczenie legitymacji Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego uczniom klas pierwszych o profilu policyjnym i wyróżnionym uczniom pozostałych pierwszych klas mundurowych.
W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele innych służb mundurowych działających w Chełmie oraz nauczyciele naszej szkoły na czele z Dyrektor Edytą Chudobą.