95 lat kobiet w Policji

 

26 lutego br. uczennice klasy 2BL: Weronika Auguściuk, Sandra Ćwil i Kaja Gawdzińska, uczestniczyły w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – 95 lat kobiet w Policji, która została zorganizowana przez Katedrę Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24.

Poza możliwością zapoznania się z opiniami i informacjami zaprezentowanymi przez osoby biorące udział w dyskusji, nasze uczennice mogły wysłuchać wielu cennych rad podczas bezpośrednich rozmów z byłymi i obecnymi policjantkami, między innymi z nadinspektor Policji w stanie spoczynku Ireną Doroszkiewicz – byłą Komendant Wojewódzką Policji w Opolu, pierwszą kobietą awansowaną w korpusie generałów Policji. Dziękujemy organizatorom za to szczególne wyróżnieniem. Byliśmy jedną z dwóch szkół zaproszonych na konferencję.


Warto zaznaczyć, że była to także okazja zapoznania się z atmosferą wyżej uczelni. Osiem godzin w otoczeniu wielu profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów i doktorantów oraz wiekowych murów Uniwersytetu Warszawskiego pozostanie na długo w pamięci członków naszej delegacji. W konferencji uczestniczyli także pani Monika Duszak–Kwiatek i pan Mariusz Rozwód.