Andersowczycy pamiętają o swoim Patronie generale Władysławie Andersie

Władysław Andersn

12 maja 1970 r., dokładnie w 26. rocznicę rozpoczęcia polskiego natarcia na Monte Cassino, umiera wybitny żołnierz i dowódca, wielki patriota, patron naszej szkoły, gen. Władysław Anders. Cała społeczność ZSEiM w Chełmie do dziś jest wierna ponadczasowym wartościom, jakie głosił Nasz Patron: „Bóg – Honor – Ojczyzna” zaś w pracy dydaktycznej i wychowawczej wyznaje jego ideę: „Odrzućmy wszystko co Nas dzieli i bierzmy wszystko co Nas łączy, w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski”.

 

monte cassino

Andersowczycy pamiętają!

flaga RPduza

2 MAJA - DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to polskie święto, które wprowadzone zostało na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku w celu propagowania wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Sejm Ustawodawczy w dniu 1 sierpnia 1919 r. uchwalił ustawę o godłach i barwach narodowych, w której było napisane: „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony, w podłużnych pasach, równoległych, z których górny ˗ biały, dolny zaś ˗ czerwony”.
Podczas II wojny światowej polska flaga zniknęła z przestrzeni publicznej. W czasie niemieckiej okupacji za prezentowanie symboli narodowych groziła surowa kara. Dzisiaj możemy bez ograniczeń cieszyć się polską flagą. Pamiętajmy, że należy się jej szacunek. Dbajmy o to, żeby zawsze była czysta. Biało-czerwona.
Zapraszamy do zapoznania się z historią polskiej flagi na stronie internetowej Muzeum Historii Polski.

konstytucjaobraz

3 MAJA – ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA

3 maja upamiętniamy w naszym kraju uchwalenie pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji. Dokonali tego polscy patrioci 3 maja 1791 roku podczas trwania tzw. Sejmu Wielkiego. Pomimo, że dokument ten został podpisany 230 lat temu, to nadal niesie on wiele uniwersalnych przesłań. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja była silnym impulsem pobudzającym społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowania państwa, dawała też nadzieję na reformy. Konstytucja była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Stała się też wzorem dla innych państw.

List gratulacyjny dla Pani Dyrektor Edyty Chudoby

 dyr chudoba

30 kwietnia br. w Chełmskiej Bibliotece Publicznej dyrektorzy chełmskich szkół ponadpodstawowych otrzymali listy gratulacyjne wręczone przez Panią posłankę Annę Dąbrowską - Banaszek oraz  ministra Edukacji i Nauki  - Pana Przemysława Czarnka.
Jesteś dumni, iż w gronie wyróżnionych była Pani dyrektor Edyta Chudoba, która otrzymała podziękowania dla młodych krwiodawców z ZSEiM, którzy po raz kolejny wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju "Młoda krew ratuje życie" i zdobyli zaszczytne 2. miejsce.

 

 

list gratulacyjny

Pożegnanie abiturientów 2021

30 kwietnia br. abiturienci ZSEiM im. gen. Wł. Andersa w Chełmie otrzymali z rąk Pani Dyrektor Edyty Chudoby świadectwa ukończenia szkoły, nagrody książkowe oraz dyplomy za działalność w różnych kołach zainteresowań.

Kl.3AL wych. Dorota Marzec

Klasa 3 AL - wych. Pani Dorota Marzec

Kl.3BL wych. Marta Łukaszewska Fik

Klasa 3 BL - wych. Pani Marta Łukaszewska - Fik

Kl.4AT wych. Edyta Górnicka Maciej Niedzielski

Klasa 4 AT - wych. Pan Maciej Niedzielski i Pani Edyta Górnicka

Kl.4BT wych. Beata Koziej Kawka

Klasa 4 BT - wych. Pani Beata Koziej - Kawka

Kl.4CT wych. Alicja Karpiuk

Klasa 4 CT - wych. Pani Alicja Karpiuk

Kl.4DT wych. Arkadiusz Bukalski

Klasa 4 DT - wych. Pan Arkadiusz Bukalski

Kl.4ET wych. Beata Korszla

 Klasa 4 ET - wych. Pani Beata Korszla

Kl.4FT wych. Paweł Ciesielczuk

Klasa 4 FT - wych. Pan Paweł Ciesielczuk