Zaproszenie na Konsultacje

Dyrektor oraz Grono pedagogiczne ZSEiM im. gen. Wł. Andersa w Chełmie
zapraszają na konsultacje dla Rodziców oraz Uczniów,  które odbędą się
18 września 2023 r. w godzinach 16:30 - 17:30.