Uczennice klasy policyjnej finalistkami i laureatkami Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w kategorii E - pomysł ekologiczny

uczennice klasy 3alg laureatki olimpiady o wynalazczosci

14.06.2022 r. w I LO w Chełmie odbyło się uroczyste podsumowanie wyników Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.
Natalia Panas i Wiktoria Kuśmicka z kl. 3alp zostały finalistkami eliminacji centralnych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A – Innowacje Techniczne w kategorii E – pomysł ekologiczny za pracę badawczą „Wpływ larw różnych gatunków owadów na biodegradację plastikowych śmieci”. Natomiast Eliza Kamińska i Zofia Nafalska zostały laureatkami eliminacji okręgowych tej samej olimpiady za pracę badawczą „Wpływ muzyki na szybkość kiełkowania nasion jęczmienia (Hordeum vulgare L.)brokuła (Brassica oleracea var. italica Plenck), słonecznika (Helianthus annuus L.) i rzeżuchy (Cardamine L.)”.
Opiekunem prac była mgr Ilona Czernecka. Serdecznie gratulujemy.