Informacja o dniu wolnym od zajęć

Informujemy, iż 18 stycznia br. (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uwagi na egzaminy zawodowe.