TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO (OPW)


Przypominamy, że wnioski Kandydatów do klasy OPW nalezy składać w terminie od 17 maja do 31 maja 2021 r. do godz. 15:00. Nie ma możliwości zweryfikować wniosku złożonego po 31 maja 2021 r. po 15:00.

Wnioski takie można składać do klasy OPW dopiero w rekrutacji uzupełniającej czyli od 3 sierpnia do 5 sierpnia 2021 r.
Próba sprawności fizycznej dla Kandydatów do OPW z rekrutacji uzupełniającej w dniu 10 sierpnia 2021 od godz. 9:00 na terenie szkoły.