Andersowczycy pamiętają o swoim Patronie generale Władysławie Andersie

Władysław Andersn

12 maja 1970 r., dokładnie w 26. rocznicę rozpoczęcia polskiego natarcia na Monte Cassino, umiera wybitny żołnierz i dowódca, wielki patriota, patron naszej szkoły, gen. Władysław Anders. Cała społeczność ZSEiM w Chełmie do dziś jest wierna ponadczasowym wartościom, jakie głosił Nasz Patron: „Bóg – Honor – Ojczyzna” zaś w pracy dydaktycznej i wychowawczej wyznaje jego ideę: „Odrzućmy wszystko co Nas dzieli i bierzmy wszystko co Nas łączy, w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski”.

 

monte cassino