"Projekt Drzewa wokół nas w ZSEiM –uczymy się we współdziałaniu"

jemiola projekt

Od 15 marca 2021 r. uczniowie klasy 2ap: Natalia Panas, Oliwia Wiejak, Zosia Nafalska, Andżelika Kierepka, Eliza Kamińska, Klaudia Jop należący do Klubu Młodego Odkrywcy pod nazwą "DRUŻYNA A" pod opieką Pani Ilony Czerneckiej rozpoczynają realizację projektu badawczego "Drzewa wokół nas –uczymy się we współdziałaniu", którego koordynatorem jest PWSZ w Chełmie - partner lokalny Centrum Nauki Kopernik i Chełmska Sieć Klub Młodego Odkrywcy. Patronat nad projektem objęli: Urząd Miasta Chełm, Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Chełmie, LSCDN Oddział w Chełmie.
Projekt realizowany jest metodą collaborative learning (uczenie się oparte na współpracy).
Celem badawczym DRUŻYNY A jest odpowiedź na pytanie "Gdzie znajdują się ogniska jemioły w Chełmie?" Badania będą trwać do 19 kwietnia.