Konkurs historyczno-plastyczny ,,Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni"

Zapraszamy wszystkich uczniów ZSEiM w Chełmie do udziału w konkursie plastyczno - historycznym na plakat pt. "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI, ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI".

żołnierze wyklęci grafika

Prace należy wykonać samodzielnie, dowolną techniką plastyczną (praca malarska, kolaż, grafika komputerowa), w formacie nie mniejszym niż A4, na twardym papierze. Treść plakatu powinna być związana z wydarzeniami bądź symbolami odnoszącymi się do polskiego, powojennego podziemia antykomunistycznego.
Podpisane plakaty na odwrocie (imię i nazwisko, klasa) należy dostarczyć do sekretariatu szkoły najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r.
Trzy najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane na szkolnej stronie internetowej oraz szkolnym facebooku.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają oceny za aktywność z historii lub historii i społeczeństwa.
Dodatkowe informacje u nauczycieli historii.