Weronika Nowacka i Patrycja Słowik laureatkami Programu Stypendialnego Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska

Z przyjemnością informujemy, iż nasze Uczennice - Weronika Nowacka pracująca pod opieką nauczyciela p. Ilony Czerneckiej oraz Patrycja Słowik pod opieką nauczyciela p. Beaty Korszli uzyskały prestiżowe stypendium i tytuł „Lokalnego lidera ochrony środowiska” - Programu stypendialnego organizowanego i finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie..
Warunkiem otrzymania stypendium przez uczennice było spełnienie wymagań zawartych w regulaminie Programu Stypendialnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zdobycie minimum 100 punktów. Wśród swoich działań pod kierunkiem opiekunów uczennice wykonały (każda z osobna) m.in.: budki lęgowe dla ptaków i owadów, projekty autorskich ścieżek edukacyjnych, prezentacje i ulotki na temat działań ekologicznych , założyły miniogród z roślinami miododajnymi, opracowały analizę obserwacji fenologicznych i pogodowych w swojej miejscowości, pracowały w charakterze wolontariuszek w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych Polesie oraz Poleskim Parku Narodowym, i wiele innych. Weronika szczególny nacisk postawiła na promowanie w środowisku lokalnym alternatywnych źródeł energii. Wszystkie działania Weronikii Patrycji miały na celu zachęcić lokalne środowisko do dbania o przyrodę, oraz miały za zadanie rozwijać świadomość ekologiczną społeczeństwa.
Gratulujemy Weronice i Patrycji – liderom wiedzy i ochrony środowiska oraz ich Opiekunom tak zaszczytnego osiągnięcia.