Nagrody i odznaczenia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

beatka kkkrzyz

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej nagrody i odznaczenia państwowe otrzymali:
Pani Ilona Czernecka - Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Pan Jarosław Kapeluszny - Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pani Beata Korszla i Pan Jacek Malinowski  - Nagrodę Prezydenta Miasta Chełm, Pani Beata Koziej- Kawka - brązowy krzyż zasługi, Pani Renata Weremczuk - brązowy  medal za długoletnią służbę, Pani Dyrektor Edyta Chudoba, Pani Monika Wroniecka i Pan Mariusz Adamiec  - srebrny medal za długoletnią służbę.
Gratulujemy!