81. rocznica agresji ZSRR na Polskę

1 września 1939 r. Hitler atakiem na Polskę rozpętał trwającą 6 lat II wojnę światową. 17 września 1939r. rozpoczął się kolejny akt polskiej tragedii. Stalin wydał rozkaz i Armia Czerwona wkroczyła na ziemie polskie. Ponad połowa terytorium Polski znalazła się pod okupacją radziecką, a zachodnia część pod okupacją niemiecką.
Pod koniec października 1939 roku Mołotow opisał współdziałanie w wojnie przeciwko Polsce wypowiadając znamienne słowa: Wystarczyło krótkie natarcie najpierw wojsk niemieckich, a następnie Armii Czerwonej, aby nic nie pozostało po tym pokracznym tworze traktatu wersalskiego żyjącym z ucisku niepolskich narodowości.
W planach obu okupantów miał to być ostateczny koniec państwa polskiego. Los zrządził jednak inaczej…